Translation of the song Erdnîgarî Çarenûs e artist esraa.

Kurdish (Kurmanji)

Erdnîgarî Çarenûs e

English translation

Geography Is Destiny

Xemgîniya min bi qasî Çiyayê Agirî ye,

My sorrow is as big as Mount Ararat,

Dilê min bi qasî Behra Wanê ye.

My heart is as wide as Lake Van.

Ez mîna Gever dilxweş im,

I'm hilarious like Gever,1

Mîna Cizîrê xemgîn im,

I'm mournful like Cizre,

Ez mîna Mêrdînê evîndar im,

I'm in love like Mardin,

Mîna Amed serbilind im.

I'm honorable like Amed.2

No comments!

Add comment