Translation of the song Priz Başında Aşk artist esraa.

Turkish

Priz Başında Aşk

English translation

Love at the Top of Socket

Uzaktan sevmek,

Loving from a distance

Uzaktan sarılmak,

Hugging from a distance

Uzaktan dokunmak,

Touching from a distance,

Uzaktan koklamak...

Sniffing from a distance...

Sen; hem vardın, hem yoktun...

You; both existed and not existed...

Telefonumun içindeydin.

You were in my phone.

Aramızda kilometreler vardı

There were miles between us

Ama ben sana sarılmayı başardım.

Yet, I was able to hug you.

Kalbine dokunabildim,

I was able to touch your heart

Ruhunu koklayabildim.

I was able to smell your soul.

Sen; hem benimdin, hem değildin...

You; were both mine and not mine...

Her gün yanından yüzlerce insan geçerdi

Hundreds of people passed by you every day

Hem de yüzüne bile bakmadan!

They did not even look at your face!

Oysa ben seni biraz daha fazla

Yet in order to see you

Görebilmek için;

A little bit more;

Prizin başında saatlerimi geçirirdim.

I have spent hours at the top of socket.

Sen; hem gerçektin, hem hayaldin...

You; were both real and a dream...

Çoğu zaman gerçek olduğuna inanmazdım

Most of the time I would not believe it was real

Bütün bunlar, bu duygular hayal gibiydi.

All these, these feelings were like imagination.

Ama sadece bir mesajla

Yet would it be a dream that

Kalp ritmimin hızlanması

My heart rhythm gets faster

Hayal olabilir miydi?

With just one message?

Kafamızda imkansız binbir soruyla,

With a thousand of impossible questions in our minds,

Aramızdaki saçma kilometrelerle,

With the ridiculous miles between us

Elektrik kesintilerine ettiğimiz küfürlerle,

With our curses on power cuts,

Yan yana olamadığımız her güne lanet ederek,

Cursing every day that we were not together side by side,

Geceler boyunca birbirimizi avutarak,

Consoling each other during the nights

Yıllarımızı yitirdik...

We have lost our years...

Ama ben artık buna dayanamıyorum,

Yet I can't stand it anymore

Mesafeler bitti dediğimiz anda,

When we say the distances are over

Araya giren kilometrelerden çok yoruldum.

I'm very tired of the miles parting us.

Tenini hayal etmek tüketti beni.

Imagining your skin has consumed me.

Nolur anla beni, seni azad ediyorum,

Please understand me, I set you free

Artık prizden uzaklaşabilirsin...

Now you can walk away from the socket...

No comments!

Add comment