Translation of the song Zimanê Kurdî artist esraa.

Kurdish (Kurmanji)

Zimanê Kurdî

English translation

Kurdish Language

Bi helbestê xwe,

With poems

Bi stranê xwe,

With songs,

Bi dastanê xwe,

With epics,

Bi evinê xwe,

With loves,

Bi derdê xwe,

With sorrows,

Bi kenîna xwe,

With smiles,

Bi girîna xwe,

With cries,

Bi dengbejê xwe,

With dengbejs,

Bihêz û serfiraz,

Strong and dignity,

Dilawêr û şoreşger;

Brave and revolutionary;

Lê mina şêrêk birîndar e

But, such as a wounded lion

Zimanê Kurdî.

Kurdish Language.

No comments!

Add comment