Translation of the song Stille Kom Døden artist Sirenia

Norwegian

Stille Kom Døden

English translation

Silent the Death Came

I bunnløs sorg

In bottomless sorrow

I smerte og i ve

In agony and vain

Der dveler du endeløst

There you dwell endlessly

Du finner ei fred

Peace you can't find

En tåres dyd

A tear's virtue

Så klar og så ren

So clear and so clean

Dine dager er svunnet

Your days are gone

Ditt navn gravert inn i sten

Your name is engraved in stone

Stille kom døden

Silent the death came

Den kom son en venn

It came like a friend

Tok deg ved din tapre hand

Took you by your brave hand

Og ledet ged hjem

and led you home

Alle dine dager er nå svunnet hen

All your days have now gone by

Din sjel har fløyet, for aldri å komme igjen

Your soul has ascended, to never come back

Stille din smerte, du alene bar

Silent the pain, which you carried alone

Til din siste time, byrden din alene var

To your finest hour, your it was your burden alone

Din sjel har nå vendt hjem

Your soul has now gone home

Aldri mer kan livet plage den

Life can no longer hurt it

Dag led mot kveld, din sol gikk ned

Day went to night, your sun descended

Ditt hjerte stilnet og du fant fred

Your heart silenced and you found peace

Stille kom døden

Silent the death came

Tok deg i sin favn

Took you in it's fathom

Ledet deg over stormfylt hav

Lead you over stormy seas

Til en stille havn

to a silent dock

Borte...for all tid

Gone...forever

Savnet...uendelig

Missed...infinitly

Omsider...livets vei til ende var

Sometime...life ends

Umistelig...

Priceless...

Ingen skatt var mer kostbar

No treasure was more valueable

Dette er mitt farvel

This is my goodbye

Jeg har ei mer og gi

I've got no more to give

Så tynget av livets last

So burdened by life's cargo

Til slutt mitt hjerte brast

that your heart at last burst

I sjelekval

In your souls anguish

I tåkeheim og sørgedal

In home of mist and meadow of sorrows

Jeg lukker deg inn

I lock you inside

I mitt hjertes indre

my heart's inner

Der skal du dvele

there you can dwell

Som et kostelig minne

like a wonderful memory

No comments!

Add comment