Translation of the song Brænder Mig Her artist Anna David

Danish

Brænder Mig Her

English translation

Burning Me Here

Jeg kan huske, de ord du sagde

I can remember the words you said

Til mig aller første dag.

To me on the very first day

Du gjorde mig glad, og jeg var lykkelig. indeni

You made me happy, and I was happy inside

Det var altid dig og mig,

It was always you and me

vi ku' ik' være hver for sig

We were inseparable

jeg kan se det klart,

I can see it clearly

nu hvor det er forbi.

Now that it's over

For det ændret sig,

'Cause it changed

du forandret dig,

You changed

og jeg så det alt alt forsent.

I saw it all too late

Og du glemte mig,

And you forgot me

da jeg manglede dig,

When I was missing you

og nu står vi her.

And now we're standing here

Alle de ar jeg fik,

All the scars I got,

hvert et ligegyldigt blik,

Every glance look

vil glemme,

Want to forget

men kæmper ikke.

But not fight

For du brænder mig, her her her!

'Cause you're bunring me here, here, here

Alle de spildte dage,

All the wasted days

hvert et sekund jeg gav,

Every second I gave

de kommer aldrig tilbage,

They're never coming back

de brænder mig her her her,

They're burning me here here here

Jeg ved godt jeg ikke var nem,

I know I wasn't easy

men hver gang du ikke kom hjem

But every time you didn't come home

der blev jeg mere mere ulykkelig. indeni

It made me more and more unhappy inside

Den dag vi tog hinanden,

The day we spent together

indtil kærlighed'n forsvandt

Until the love disappeared

Og jeg ser det klart nu, hvor det er forbi.

And I see it clearly now that it's over

For det ændrede sig,

'Cause it changed

du forandrede dig.

You changed

Og nu står vi her,

And now we're stadning here

alle de ar jeg fik,

All the scars I got

hvert et ligegyldigt blik,

Every glance

vil glemme, men kæmper ikke,

Want to forget but not fight

for du brænder mig her her her!

'Cause you're burning me here here here

Alle de spildte dage,

All the wasted days

hvert et sekund jeg gav,

Every second I gave

de kommer aldrig tilbage,

They're never coming back

de brænder mig her her her.

They're burning me here here here

Selvom jeg går min vej,

Even though I went on my way

og jeg glemmer dig,

And I forgot you

vil du altid brænde mig her her

You'll always burn me here here

alt forandrer sig og jeg ændrer mig

Everything changed and I'm changing

men du vil altid brænde mig her.

But you'll always burn me here

Alle de ar jeg fik,

All the scars I got

hvert et ligegyldigt blik

Every glance

vil glemme men kæmper ikke

Want to forget but not fight

for du brænder mig her her her...

'Cause you're burning me here here here

Alle de spildte dage,

All the wasted days

hvert et sekund jeg gav,

Every second I gave

de kommer aldrig tilbage,

They're never coming back

de brænder mig her her her.

They're burning me here here here

Selvom jeg går min vej,

Even though I went on my way

og jeg glemmer dig,

And I forgot you

vil de altid brænde mig her her.

You'll always burn me here here

alt forandrer sig og jeg ændrer mig,

Everything changed and I'm changing

men du vil altid brænde mig her

But you'll always burn me here

No comments!

Add comment