Translation of the song Et Andet Liv artist Anna David

Danish

Et Andet Liv

English translation

Another Life

Yeah, oh

Yeah, oh,

Når mørkret ta'r om mig, er jag alene

When the darkness holds me, I'm alone,

Hvor drømme,

Where dreams

Slå gnister med virkligheden,

Sparkle with reality,

Tæppet det går fra,

The curtains go up,

Der hvor scenen den er sat,

Where the scene is set,

Intet vundet intet tabt

Nothing gained, nothing lost,

Hvor går jeg hen herfra?

Where do I go from here?

Og vil skæbnen vise vej,

And will fate show the way,

Der hvor drømmen deler sig?

When dreams don't come true?

Sig mig nu hvem jeg skal være,

Tell me who I'm supposed to be now,

Er der et svar og en mening med det her?

Is there an answer or a meaning to this?

Det er som det er

It is what it is

Det er begyndt godt og ondt,

It's starting to be good and evil,

Et andet liv,

Another life,

Oh, et andet liv,

Oh, another life,

Når blikket bli'r soret,

When (my) vision is blurred,

Af søde minder så må jeg,

By sweet memories, I have to

Se fremad til de forsvinder

Look forward to them disappearing,

Tæppet det går fra,

The curtains go up,

Der hvor scenen den er sat,

Where the scene is set,

Intet vundet intet tabt

Nothing gained, nothing lost,

Hvor går jag hen herfra?

Where do I go from here?

Og vil skæbnen vise vej,

And will fate show the way,

Der hvor drømmen deler sig?

When dreams don't come true?

Sig mig nu hvem jeg skal være,

Tell me who I'm supposed to be now,

Er der et svar og en mening med det her?

Is there an answer or a meaning to this?

Det er som det er

It is what it is

Det er begyndt godt og ondt,

It's starting to be good and evil,

Et andet liv,

Another life,

Når drømme slå gnister, er jag alene, yeah.

When dreams sparkle, I am alone, yeah

Sig mig nu hvem jeg skal være,

Tell me who I'm supposed to be now,

Er der et svar og en mening med det her?

Is there an answer or a meaning to this?

Det er som det er

It is what it is

Det er begyndt godt og ondt,

It's starting to be good and evil,

Et andet liv,

Another life,

Er der et svar og en mening med det her?

Is there an answer or a meaning to this?

Det er som det er

It is what it is

Det er begyndt godt og ondt,

It's starting to be good and evil,

Et andet liv

Another life,

oh, oh, oh, mm, mm

oh, oh, oh, mm, mm

No comments!

Add comment