Translation of the song Cane Cane artist Alişan

Turkish

Cane Cane

English translation

Djane Djane ( my soul, my soul)

cane cane çiğer parem gel otur benim yanıma

Djane Djane, my darling come and sit by me

diyarbekir yiğidisin kanım benziyor kanıma

you are the hero of Diyarbekir, your blood is similar to mine

cane cane çiğer parem gel otur benim yanıma

Djane Djane, my darling come and sit by me

sen antepin aslanısın canım karışmış canıma

you are the lion of Antep, your soul is mixed with mine

senden miydi benden miydi ondan mıydı ayrılığın sebebi

what was the reason of separation? you, me or her?

cancanımdan ayrı kalmaz...yandı gönlü figanıma

my soul can not be without yours...he burned to my moan

aylar biter yılar biter günler biter dertler bitmez mahsuni

months end, years end, troubles do not end, Mahsuni

bütün dağlar sümbül kokar

all mountains smell hyacinth

ağrı dağı duman tüter

Mount Ararat has smokes around it

Nevruz ayı geldi gülüm al yeşil giyin gidelim

Newroz came, my rose, get dressed in red, green and let·s go

kanı kanınan yobozlar gel gönülü bir edelim

blood is not washed by blood, come and let us be together

Nevruz ayı geldi gülüm al yeşil giyin gidelim

Newroz came, my rose, get dressed in red, green and let·s go

bu yayla bizim yayladır gel beraber seyredelim

this highland is ours, come and let us watch together

senden miydi benden miydi ondan mıydı ayrılığın sebebi

what was the reason of separation? you, me or her?

cancanımdan ayrı kalmaz...yandı gönlü figanıma

my soul can not be without yours...he burned to my moan

No comments!

Add comment