Translation of the song Naze (Versiyon 1) artist Alişan

Kurdish (Kurmanji)

Naze (Versiyon 1)

English translation

Beloved

Çavreşa min delala min, ji destê te birîndarim

My black eyed (girl), my sweetheart, because of you I am wounded

Nazê eger (s ) te nedin min ez te negirim li vir narim

Beloved if they don't give me you, if I don't have you, I will not leave

Ez xurtekê Kurdim, keçê sozê min raste

I am a Kurdish lad, girl my promise is true

Dilê min egîde rêçûna min wek şere

My heart is brave and my course is like a war

Werim te bixwazim li dayk û bavê te

I will ask your parents for your hand

Naza min rinda min sebira min nayêt bêy te

My beloved, my treasure, I am restless without you

Nazê nazê nazê tu naza minî

Beloved beloved beloved, you are my beloved

Nazê nazê nazê tu rinda minî

Beloved beloved beloved, you are my treasure

Nazê nazê nazê tu naza minî

Beloved beloved beloved, you are my beloved

Nazê nazê nazê tu rinda minî

Beloved beloved beloved, you are my treasure

Nazê nazê nazê tu kula minî

Beloved beloved beloved, you are my pain

Nazê nazê roniya çavê minî

Beloved beloved you are the light of my eyes

Destê xwe bide keça Kurda

Give me your hand Kurdish girl

Berê xwe bidin mêrg û deşa

Lets go to the meadow and steppe

Ev aşqî gelek zore, dil û cigerim heliya

This love is very hard, my heart and liver melted

Ez xurtekî Kurdim, keçê sozê min raste

I am a Kurdish lad, girl my promise is true

Dilê min egîde rêçûna min wek şere

My heart is brave and my course is like a war

Werim te bixwazim li dayk û bavê te

I will ask your parents for your hand

Naza min rinda min sebira min nayêt bêy te

My beloved, my treasure, I am restless without you

No comments!

Add comment