Translation of the song Ge mig en hjälte [I Need A Hero (Holding Out for a Hero)] artist Shrek 2 (OST)

Swedish

Ge mig en hjälte [I Need A Hero (Holding Out for a Hero)]

English translation

Give me a hero

Vart tog alla bra män vägen, gudarna från förr?

Where did all the good men go, the gods from the past?

Varför står ingen Herkules och knackar på min dörr?

Why is there no Hercules knocking on my door?

Riddaren i rustning, säg, finns han ännu kvar?

The knight in armor, say, is he still there?

Varje natt, en feberhet dröm om den man som jag vill ha

Every night, a fever-hot dream of the man that I want

Hit it!

Hit it!

Ge mig en hjälte

Give me a hero

Jag bara väntar på hjälten i mitt äventyr

I'm just waiting for the hero in my adventure

Han måste va' stark, och han måste va' snabb

He has to be strong, and he has to be fast

Och han måste kunna göra mig yr

And he has to be able to make me dizzy

Ge mig en hjälte

Give me a hero

Jag bara väntar på hjälten som kan göra mig svag

I'm just waiting for the hero that can make me weak

Men det måste ske fort, och det måste ske nu

But it has to happen quickly, and it has to happen now

Innan natten förvandlas till dag, förvandlas till dag

Before the night turns to day, turns to day

Nå'n gång efter midnatt, i min heta fantasi

Some time after midnight, in my hot fantasy

Någonstans utom synhåll, sveper drömmens man förbi

Somewhere out of sight, the man of of dreams sweeps past

Rider fram på stormen, han söker mina spår

[He] rides forward on the storm, he seeks my tracks

Och jag vill ha den superman som får min puls att slå

And I want the super man who makes heartbeat pound

Högt upp där bergen möter himmelens moln

High up where the mountains meet the clouds of the sky

Eller där havet öppnar sig

Or where the ocean opens up

Nå'nstans finns det nå'n som letar efter mig

Somewhere there is someone searching for me

Genom vind, genom snö, genom regn

Through wind, through snow, through rain

Över rasande flod

Over raging river

Och jag känner dess kraft som en eld i mitt blod

And I feel its power like a fire in my blood

(Som en eld i mitt blod) x 4

Like a fire in my blood x 4

(Hjälte!)

Hero!

Ge mig en hjälte

Give me a hero

Jag bara väntar på hjälten som kan göra mig svag

I'm just waiting for the hero that can make me weak

Men det måste ske fort, och det måste ske nu

But it has to happen quickly, and it has to happen now

Innan natten förvandlas till dag

Before the night turns to day

(Hjälte!)

Hero!

Men han måste va' stark, och han måste va' snabb

But he has to be strong, and he has to be fast

Och han måste kunna göra mig yr

And he has to be able to make me dizzy

Ge mig en hjälte

Give me a hero)

No comments!

Add comment