Translation of the song Gi' Mig En Helt Nu [I Need A Hero (Holding Out for a Hero)] artist Shrek 2 (OST)

Danish

Gi' Mig En Helt Nu [I Need A Hero (Holding Out for a Hero)]

English translation

Give Me A Hero Now

Guderne er gået i skjuld, og

The gods have gone hiding and

Heltene har fuldt trop

The heroes have followed suit

Hvor' den barske Herkules

Where's the tough Hercules

Som straks ta'r kampen op?

Who immediately takes on the battle?

Er der mon en flot prins

I wonder if there's a handsome prince

Med rustning og med sværd

With armor and with sword

Ligger ned, kan ikk' finde ro

Lying down, can't find peace

For jeg drømmer, han er nær

'Cause I dream that he's close

Gi' mig en helt nu!

Give me a hero now!

Gi mig en helt, dét' det eneste, jeg gerne vil ha'

Give me a hero, that's the only thing I want

Han ska' være stærk

He must be strong

Være hurtig og hård

Be swift and tough

Han ska' lugte af kamp og af slag!

He must smell like fights and battles!

Gi' mig en helt nu!

Give me a hero now!

Gi mig en helt, der ka' kæmpe både nat og dag

Give me a hero who can fight both night and day

Han ska' være sej

He must be tough

Og det ska' være dig

And it must be you

Han ska' være i topklasse A!

He must be top rank A!

Topklasse A!

Top rank A!

Det er næsten midnat

It's almost midnight

Fantasier er på vej

Fantasies are on their way

Hænder, som jeg ikk' ka' nå

Hands that I can't reach

Vil prøve at få fat i mig

Will try to get hold of me

Rundt om kap med torden

Racing with thunder

Så flakkende og hed

So flickering and hot

Det kræver mindst en Superman

It takes at least a Superman

Hvis jeg sku' væltes ned

If I'm going to be knocked off my feet

Deroppe hvor bjergene

Up where the mountains

Møder flokke af sky'r

Meet flocks of clouds

Langt ude på havets brede vej

Far out on the ocean's broad path

Og jeg sværger, at nogen

And I swear that someone

Holder øje med mig

Is keeping an eye on me

Gennem vind

Through the wind

Gennem kulde og regn

Through the cold and the rain

Mod den brusende flod

Towards the rushing river

Jeg ka' mærke dig dybt

I feel you deeply

Ligesom ild i mit blod

Like fire in my blood

(Ligesom ild i mit blod)

(Like fire in my blood)

(Ligesom ild i mit blod)

(Like fire in my blood)

(Ligesom ild i mit blod)

(Like fire in my blood)

(Ligesom ild i mit blod)

(Like fire in my blood)

Helt nu!

Hero now!

Gi' mig en helt nu!

Give me a hero now!

Gi mig en helt, dét' det eneste, jeg gerne vil ha'

Give me a hero, that's the only thing I want

Han ska' være sej

He must be tough

Og det ska' være dig

And it must be you

Han ska' være i topklasse A!

He must be top rank A!

Helt nu!

Hero now!

Han ska' være stærk

He must be strong

Være hurtig og hård

Be swift and tough

Han ska' lugte af kamp og af slag!

He must smell like fights and battles!

Gi' mig en helt nu!

Give me a hero now!

No comments!

Add comment