Translation of the song Рога за спомен artist Tatyana

Bulgarian

Рога за спомен

English translation

Horns for a Memory

Копеле си, лишено от чувства -

You're a bastard, devoid of feelings –

да се влюбя в теб как допуснах?

to fall in love with you how did I do it?

Всяка нощ в съня те убивам,

Every night in a dream, I kill you,

а реално до тебе заспивам!

and in reality for you to fall asleep!

Обичам те и те мразя еднакво,

I love you and I hate you the same time,

а си мислих, че е за кратко!

I thought it was for a short time!

К'ва съм кучка и стилна съм знаеш -

What a bitch I am and I'm stylish, you know!

номера курвенски ми играеш!

You play my whorish number!

И ако става на въпрос за пари,

And if it's about money,

и ако става на въпрос за жени.

and if it's about women.

И ако става на въпрос за любов -

And if it's about love -

към днешна дата аз не съм готов!

to date, I'm not ready!

Припев:

Chorus:

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, пак гъзар се направи -

Go, go, you're still a player

за боклуци аз не пускам грам сълзи!

for bullshit, I don't cry

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, аз подарък нося ти -

Go, go, I brought you a gift-

рога за спомен, среден пръст и мерси!

horns for memory, middle finger, and a thank you!

В моя профил е пак - ще припадна,

In my profile its' still - faint

да ме копира - това й остава!

Let me copy - and it remains!

Колко жалки сте само, да знаеш,

How pathetic you are, just so you know,

че оригиналът е по-скъп ще признаеш!

the original is more expensive I will admit!

Да те обича с душа - научи я

To love you with soul - learn it

и като мене ти направи я!

and like you did me, do her!

Та дали ще успее тя горката?

So whether she will prosper the poor?

Я, кажи й да го духа и да се маха!

Her, tell her to suck it and remove it.

И ако става на въпрос за пари,

And if it's about money,

и ако става на въпрос за жени.

and if it's about women.

И ако става на въпрос за коли -

And if it's about cars

ти на мене звънни, ти на мене звънни!

you call, you call me!

Припев:

Chorus:

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, пак гъзар се направи -

Go, go, you're still a player

за боклуци аз не пускам грам сълзи!

for bullshit, I don't cry

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, аз подарък нося ти -

Go, go, I brought you a gift-

рога за спомен, среден пръст и мерси!

horns for memory, middle finger, and a thank you!

Ти мръсник ли го раздаваш - я кажи?

You act like a bastard, she say's?

Комплексите избиваш с евтини жени!

Complexes kill cheap women.

Да ми се правиш на оборотен, ха-ха - смешен си!

You working, ha-ha you're funny!

Чуваш ли? Чуваш ли?

Do you hear me? Do you hear me?

Откровена, по-мене зарибена,

Honest, I'm happy

вълната е зелена, излизам от рефрена!

the wave is green, leave the chours!

Пускам те във вана - после под юргана,

I'm putting you in a bathtub - then under the quilt,

излизам от играта, Татяна ако хвана!

I'm out of the game, Tatiana if caught.

Припев:

Chorus:

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, пак гъзар се направи -

Go, go, you're still a player

за боклуци аз не пускам грам сълзи!

for bullshit, I don't cry

Давай, давай, кръшкай - мен не ме боли,

Go, go, skip me - it doesn't hurt me,

давай, лягай ти до евтини жени!

go ahead, get your cheap women.

Давай, давай, аз подарък нося ти -

Go, go, I brought you a gift-

рога за спомен, среден пръст и мерси!

horns for memory, middle finger, and a thank you!

No comments!

Add comment