Translation of the song Chiều cuối tuần artist Trúc Phương

Vietnamese

Chiều cuối tuần

English translation

Weekend Afternoon

Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò

Honey! I went down the old street to find you an afternoon date

Cho nhau niềm vui cuối tuần

Have fun on the weekends,

Vì hơn mấy lần vắng anh

Because I don't see you more than a couple of times

Trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn...

I feel nostalgic, walking alone in the middle of the city sky

Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi

Even if you forgot about me, when my hand was in your hand.

Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành

Baby, even though all our dreams are hard to make

Biết nhau chiều hôm nay

We are together this afternoon

Xin nhớ mãi về sau này...

Don't forget to see you later ...

Ghi vào đời hình bóng một người

Remember the shape of a person in my life

Đôi lúc chân mơ giầy khua lối ngõ

Sometimes, my feet go dreamy, the sound of shoes in the alley

Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly

The spirit is suddenly in the air on the afternoon of parting,

Theo khuất nẻo người đi...!!!

When I watch your shadow go away

Khi tôi đưa chân người tôi mến, tạm xa biệt kinh thành

When you take my love away, say goodbye to this city.

Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần

I hope you won't forget every weekend afternoon.

Có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn...

I'm here to wait for you, when the old street turns on the lights......

Điệp khúc:

Chorus:

Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi

Even if you forgot about me, when my hand was in your hand.

Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành

Baby, even though all our dreams are hard to make

Biết nhau chiều hôm nay

We are together this afternoon

Xin nhớ mãi về sau này...

Don't forget to see you later ...

Ghi vào đời hình bóng một người

Remember the shape of a person in my life

Đôi lúc chân mơ giầy khua lối ngõ

Sometimes, my feet go dreamy, the sound of shoes in the alley

Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly

The spirit is suddenly in the air on the afternoon of parting,

Theo khuất nẻo người đi...!!!

When I watch your shadow go away

Khi tôi đưa chân người tôi mến, tạm xa biệt kinh thành

When you take my love away, say goodbye to this city.

Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần

I hope you won't forget every weekend afternoon.

Có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn...

I'm here to wait for you, when the old street turns on the lights......

Có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn...

I'm here to wait for you, when the old street turns on the lights......

Thể loại: Nhạc tình của lính

Genre: Soldiers' Love Music

No comments!

Add comment