Translation of the song Hai Lối Mộng artist Trúc Phương

Vietnamese

Hai Lối Mộng

English translation

Two Dreams, Paths

Xin giã biệt bạn lòng ơi

For it’s goodbye my darling

Trao trả môi người cười

Give back your lips, your smile

Vì hai lối mộng hai hướng trông

Because of two dreams, then two paths

Mình thương nhau chưa trót

We don't love each other enough

Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời

So don't bring grief into our lives

Cho dù chưa lần nói...

Even if no one has ever said it ...

Nhưng nếu còn đẹp vì nhau

But if you want to please each other

Xin nhẹ đi vào sầu

Please take me with you in melancholy

Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu

Grief awakens, it's gonna hurt so much

Mình chia tay đi nhé

We're breaking up, honey

Để chốn nao với chiều mưa gió lộng

I left this place on a windy afternoon

Ta dừng nơi bến mộng

Stop in another dreamy place

Bao lần đi gối mỏi chân mòn

So often endure tired knees, worn feet

Tâm tư nặng vai gánh

The heart is heavy as a burden

Đường trần cho đến nay

Not really a happy path in life so far

Chỉ còn.. bờ mi khép kín

It's all gone, eyelashes closed

Giấc ngủ nào quên,

With a sleep to forget

Giấc ngủ nào gọi tên ....

A sleep just to call someone ...

Thôi nhắc nhở để mà chi

Please don't remember what for?

Quay về xưa làm gì

Back to what you did, for what?

Giờ hai lối mộng hai hướng đi

Now two dreams, two paths

Niềm ưu tư tôi đếm

I count sadness in my head

Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm

Step by step through painful heels down a side street

Sao rụng giữa đường đêm ...

Until the stars fall at midnight ...

Điệp khúc:

Chorus:

Nhưng nếu còn đẹp vì nhau

But if you want to please each other

Xin nhẹ đi vào sầu

Please take me with you in melancholy

Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu

Grief awakens, it's gonna hurt so much

Mình chia tay đi nhé

We're breaking up, honey

Để chốn nao với chiều mưa gió lộng

I left this place on a windy afternoon

Ta dừng nơi bến mộng

Stop in another dreamy place

Bao lần đi gối mỏi chân mòn

So often endure tired knees, worn feet

Tâm tư nặng vai gánh

The heart is heavy as a burden

Đường trần cho đến nay

Not really a happy path in life so far

Chỉ còn.. bờ mi khép kín

It's all gone, eyelashes closed

Giấc ngủ nào quên,

With a sleep to forget

Giấc ngủ nào gọi tên ....

A sleep just to call someone ...

Thôi nhắc nhở để mà chi

Please don't remember what for?

Quay về xưa làm gì

Back to what you did, for what?

Giờ hai lối mộng hai hướng đi

Now two dreams, two paths

Niềm ưu tư tôi đếm

I count sadness in my head

Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm

Step by step through painful heels down a side street

Sao rụng giữa đường đêm ...

Until the stars fall at midnight ...

Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm

Step by step through painful heels down a side street

Sao rụng giữa đường đêm ...

Until the stars fall at midnight ...

No comments!

Add comment