Translation of the song Fish Hooks Theme Song (Turkish) artist Fish Hooks (OST)

Turkish

Fish Hooks Theme Song (Turkish)

English translation

Fish Hooks Theme Song (Turkish)

Bir, iki, üç, dört

One,two,three,four

Kapıya vuran kimdir?

Who is it knocking on the door?

Beş, altı, yedi, sekiz

Five,six,seven,eight

Sakın geç kalmayın siz!

Don't be late,you!

Dokuz, on, on bir, on iki

Nine,ten,eleven,twelve

Bir sırrım var, bilmem ki

I have a secret,I don't know

Yüzgecim, kuyruğum, işte okulum!

My fin,my fail,here is my school!

Bir, iki, üç, dört

One,two,three,four

Kapıya vuran kimdir?

Who is it knocking on the door?

Beş, altı, yedi, sekiz

Five,six,seven,eight

Sakın geç kalmayın siz!

Don't be late,you!

Dokuz, on, on bir, on iki

Nine,ten,eleven,twelve

Bir sırrım var, bilmem ki

I have a secret,I don't know

Yüzgecim, kuyruğum, işte okulum!

My fin,my fail,here is my school!

No comments!

Add comment