Translation of the song Alleluja - miłość twa artist Eleni

Polish

Alleluja - miłość twa

English translation

Alleluia - love of yours

Alleluja - miłość twa,

Alleluia - love of yours

Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.

It keeps on going like sunshine above us

Alleluja - niech biją dziś dzwony,

Alleluia - let the bells ring out today

Niech wielbi Cię cały świat - alleluja!

Let the whole world adore thee - alleluia!

Alleluja - nuci świat.

Alleluia - the world is singing

Alleluja - miłości to znak.

Alleluia - it's a sign of love

Alleluja - niech miłość nad nami

Alleluia - let love above us

złotymi strunami gra - alleluja!

Play on golden strings - alleluia!

Alleluja - miłość twa,

Alleluia - love of yours

Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.

It keeps on going like sunshine above us

Alleluja - niech biją dziś dzwony,

Alleluia - let the bells ring out today

Niech wielbi Cię cały świat - alleluja!

Let the whole world adore thee - alleluia!

Alleluja - płynie pieśń.

Alleluia - the song keeps on going

Alleluja - ku niebu ją nieś!

Alleluia - take it up to the sky!

Tam gdzie słońce, tam gdzie wiatr,

There where there's sun, there where's wind

Gdzie radośnie śpiewa ptak.

Where a bird is singing cheerfully

Prostą nuci pieśń - alleluja!

It is singing a simple song - alleluia!

Alleluja - niech biją dziś dzwony!

Alleluia - let the bells ring out today

Niech wielbi Cię cały świat - alleluja!

Let the whole world adore thee - alleluia!

No comments!

Add comment