Translation of the song Gdy przyjdzie jesień artist Eleni

Polish

Gdy przyjdzie jesień

English translation

When autumn comes

Są takie dni, gdy przyjdzie jesień

There are such days when autumn comes

Że w myślach gubisz się jak w lesie

When you get lost inyour thought like in the woods

Są takie dni gdy brak nam słońca

There are such days when we miss the sun

A uśmiech trzeba mieć, do końca

And you have to smile until the end

Kochajmy co się da W kolejnej jesieni

Let's love what we can in the next autumn

Bo nawet ona ma ziarno nadziei

Because even it has a seed of hope

Kochajmy co się da w później jesieni

Let's love what we can in the late autumn

Dopóki znów się nie obudzi świat zieleni

Until the world wakes up in green again

Są takie dni gdy świat za oknem

There are days when the world outside the window

Odchodzi w salą dal i moknie

Is leaving far away and getting wet

Kochajmy co się da w kolejnej jesieni

Let's love what we can in the next autumn

Bo nawet ona ma ziarno nadziei

Because even it has a seed of hope

Kochajmy co się da w później jesieni

Let's love what we can in the late autumn

Dopóki znów się nie obudzi świat zieleni

Until the world wakes up in green again

Są takie dni gdy brak nam słońca

There are such days when we miss the sun

A uśmiech trzeba mieć, do końca

And you have to smile until the end

No comments!

Add comment