Translation of the song Maleńka przyszła miłość artist Eleni

Polish

Maleńka przyszła miłość

English translation

The tiny little love has come

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych

For our hearts for all the sleeping hearts

Dziś zabrzmiał dzwon ,już człowiek obudzony.

A bell tolled today and a human being is already woken up

Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.

Because the time has come and the baby was born

A razem z nim, maleńka przyszła miłość.

And with it along the tiny little love has come

Maleńka miłość w żłobie śpi,

The tiny little love is sleeping in the crib

Maleńka Miłość przy Matce Świętej.

The tiny little love next to the Holy Mother

Dziś cała Ziemia i niebo lśni

The Earth and the sky are shining today

dla tej miłości maleńkiej.

For the tiny little love

Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.

Let's give up on the evil let's stop playing with it

I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.

And let's try to save heart with a pure tear

Już nadszedł czas już dziecię się zbudziło.

The time has come and the baby's woken up

A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.

And with it along the tiny love has come

Maleńka miłość zbawi świat,

The tiny little love will save the world

Maleńką miłość chrońmy z lękiem

The tiny little love needs to be protected lovingly

Dziś Ziemia drży i niebo drży

The Earth and the sky are trembling today

dla tej miłości maleńkiej.

From the tiny little love today

Maleńka miłość zbawi świat,

The tiny little love will save the world

Maleńką miłość chrońmy z lękiem

The tiny little love needs to be protected lovingly

Dziś ziemia drży i niebo drży

The Earth and the sky are trembling today

dla tej miłości maleńkiej.

From the tiny little love today

Maleńka miłość zbawi świat,

The tiny little love will save the world

Maleńką miłość chrońmy z lękiem

The tiny little love needs to be protected lovingly

Dziś ziemia drży i niebo drży

The Earth and the sky are trembling today

dla tej miłości maleńkiej.

From the tiny little love today

No comments!

Add comment