Translation of the song Miłość jak wino artist Eleni

Polish

Miłość jak wino

English translation

Love like wine

Przychodzi do mnie co dzień chłopak na schwał

Every day splendid boy comes to me

I smutno patrzy mi w oczy

And he looks sadly into my eyes

Wiele bym dała za to, żeby się śmiał

I would give a lot that he smiles

Bo mi chłopaka bardzo żal

Cause I feel very sorry for this boy

Na świecie barwny kwiecień idzie przez park

In the world colourful April is going through park

A wieczór taki uroczy

And evening (is) so charming

Kwiaty od mego chłopca tulę do warg

I’m hugging to lips flowers from my boyfriend

Ale na inny czekam dar

And I’m waiting for another gift

Miłość jak wino uderza do głów

Love like wine goes to (ours) heads

Niesie nam życie bez trosk i bez wad

Brings to us life without worries and faults

Wchodzi do serca jak noc po złym dniu

Gets into heart like night after bad day

Żeby odmienić nam świat

To change our world

Miłość jak wino uderza do głów

Love like wine goes to (ours) heads

Trzeba jej pragnąć i pić aż do dna

One should crave her and drink her down

Więc się zakochaj i o niej mi mów

So (you) fall in love and speak about her

Nim ją kto inny mi da

Before someone else gives her to me

Weselej z przyjacielem zmieniać swój czas

Spend well time with friend to change your time

Patrzeć na niebo wysokie

To look at high sky

Na czarnym firmamencie szukać swych gwiazd

And in black firmament search one’s (your) stars

Wróżyć co w życiu czeka nas

To foretell what is for us

Gdy słonko ponad łąką złoty swój krąg

When sun’s golden ring will hide

Schowa za białym obłokiem

above meadow, behind white cloud

To wtedy zawsze znajdę ciepło twych rąk

Then I always will find the warmth of your hands

I nasz przyjazny wspólny dom

And our friendly common home

No comments!

Add comment