Translation of the song Miły, już jesień artist Eleni

Polish

Miły, już jesień

English translation

Honey, it's already autumn

Czerwienią liści nas otula, babiego lata złotą smugą

It wraps us with the redness of leaves, the golden trail of Indian Summer

I noc się robi coraz dłuższa, miły jesień przyszła już

And the night gets much longer, honey, autumn's already come

Wiatry wróciły do nas znowu, ptaki z południa są już w domu

The winds have come back here again, the birds from the South are back home

I słychać pierwsze kroki chłodu, miły jesień przyszła już

And you can hear the frist steps of coldness, honey, autumn's already come

A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest

And we are still full of joy

Tyle słońca z lata jeszcze w nas

There's a lot of summer sun within us

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem

And the autumn sadness doesn't get us, I know

Dobry los wciąż sprzyja nam

Good fortune still favors us

Już chmury stoją w oknie, bezradny kasztan w deszczu tonie

There are already the black clouds in the window, helpless chestnuts is sinking in the rain

Jak dobrze z tobą być, przy tobie, miły jesień przyszła już

It's so good to be with you, nesxt to you, honey, autumn's already come

Zmarznięci i skuleni ludzie do domu biegną byle szybciej

Frozen and hanched people are in rush to get back their homes

W kieszeniach niosą mokry smutek, miły jesień przyszła już

They're carrying the wet sadness in their pockets, honey, autumn's already come

A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest

And we are still full of joy

Tyle słońca z lata jeszcze w nas

There's a lot of summer sun within us

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem

And the autumn sadness doesn't get us, I know

Dobry los wciąż sprzyja nam

Good fortune still favors us

A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest

And we are still full of joy

Tyle słońca z lata jeszcze w nas

There's a lot of summer sun within us

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem

And the autumn sadness doesn't get us, I know

Dobry los wciąż sprzyja nam

Good fortune still favors us

A w nas jeszcze tyle wciąż radości jest

And we are still full of joy

Tyle słońca z lata jeszcze w nas

There's a lot of summer sun within us

I jesienny smutek nam nie grozi, wiem

And the autumn sadness doesn't get us, I know

Dobry los wciąż sprzyja nam

Good fortune still favors us

No comments!

Add comment