Translation of the song Nie lubię płakać nocą artist Eleni

Polish

Nie lubię płakać nocą

English translation

I don't like crying at night

Już barwny motyl nocy znikł z mych rąk,

The colourful butterfly of the night has already vanished from my hands

szara samotność znów gna.

The grey loneliness is unrolling again

Już echo twoich kroków zabrał mrok

The echo of your steps has been already taken by darkness

i tak daleko do dnia.

And the day is so far away

A dobry sen omija mnie.

And good dreams are passing me by

Nie lubię płakać nocą - łez szkoda.

I don't like crying at night - it's a waste of tears

Nie umiem śmiać się po przez łzy.

I don't know how to laugh through tears

Nim bzy zakwitną znów w ogrodach,

Before the lilacs bloom in the garden

będę czekać na mój świt.

I will be waiting for my dawn

Nie lubię płakać nocą - łez szkoda.

I don't like crying at night - it's a waste of tears

Nie umiem śmiać się po przez łzy,

I don't know how to laugh through tears

a może jestem jeszcze za młoda,

And maybe I am still too young

żeby wierzyć w to co ty

to belive in what you do

Świat bywa smutny, kiedy nie ma cię,

The world frequents sad when you're not here

w pustkę odpływa mój czas.

My time is flowning pointlessly

Znów deszczem zapłakane idą dnie,

The rainy and tearful days are passing by again

na niebie nie wiedzę swych gwiazd.

I can't see my stars in the sky

Za oknem wiatr, złe pieśni gra.

Outside the window wind is playing bad songs

Nie lubię płakać nocą - łez szkoda.

I don't like crying at night - it's a waste of tears

Nie umiem śmiać się po przez łzy.

I don't know how to laugh through tears

Nim bzy zakwitną znów w ogrodach,

Before the lilacs bloom in the garden

będę czekać na mój świt.

I will be waiting for my dawn

Nie lubię płakać nocą - łez szkoda.

I don't like crying at night - it's a waste of tears

Nie umiem śmiać się po przez łzy,

I don't know how to laugh through tears

a może jestem jeszcze za młoda,

And maybe I am still too young

żeby wierzyć w to co ty

to belive in what you do

No comments!

Add comment