Translation of the song Po słonecznej stronie życia artist Eleni

Polish

Po słonecznej stronie życia

English translation

On the sunny side of life

Po słonecznej stronie drogi,

On the sunny side of life

którą dobrze razem iść,

it's good to walk together.

po słonecznej stronie życia

On the sunny side of life,

jest mój dom i jesteś Ty.

there's my home and you.

Tak daleko i tak blisko,

So far away and so close,

tam, gdzie lat dziecinnych ląd,

where there's the land of childhood years.

po słonecznej stronie życia

On the sunny side of life,

serca bicie, ciepło rąk.

the heartbeat and the warmth of hands.

La la la la laj la, la la la la laj la słońca blask,

La la la la laj la, la la la la laj la, the sunshine,

razem zaśpiewajmy la la la la la la la la la.

let's sing together, la la la la la la la la la.

Zakochani w słońcu, w sobie zakochani w taki czas,

In love with the sun, in love with each other at such a time,

razem zaśpiewajmy la la la la la la la la la.

let's sing together la la la la la la la la la.

Po słonecznej stronie wzgórza,

On the sunny side of the hill,

gdzie dojrzewa wina smak,

where the taste of wine matures,

po słonecznej stronie życia

on the sunny side of life,

jesteś Ty i mówisz tak:

you are and you say this:

Tak daleko i tak blisko,

so far away and so close,

gdzie na miłość zawsze czas,

where there's always time for love,

po słonecznej stronie marzeń

on the sunny side of dreams,

kiedy przyjdziesz, spotkasz nas.

when you come, you'll meet us.

La la la la laj la, la la la la laj la słońca blask,

La la la la laj la, la la la la laj la, the sunshine,

razem zaśpiewajmy la la la la la la la la la.

let's sing together, la la la la la la la la la.

Zakochani w słońcu, w sobie zakochani w taki czas,

In love with the sun, in love with each other at such a time,

razem zaśpiewajmy la la la la la la la la la.

let's sing together la la la la la la la la la.

No comments!

Add comment