Translation of the song Serce jak głaz artist Eleni

Polish

Serce jak głaz

English translation

A heart like stone

Każdemu w życiu bije dzwon

Everyone in life a bell talls

na wielki sen - na wielką miłość.

For big sleep - for big love

Choć serca dzwonów zimne są,

Although the hearts of bells are cold

ożywają nagle gdy odnajdą ton.

Suddenly they come alive when they find their tone

Podobnie też z mym sercem jest.

My heart is very alike

Kamienny chłód pozorny bywa.

Apparent and stone coolness turns up

Potrąci strunę ktoś, jakby dźwięk z obrazem splótł.

Someone hits a string as if he connected a sound with a picture

I już za uczucia szkłem topnieje lód!

And the ice is melting behind the feeling's glass

Ona ma zamiast serca głaz

She has a stone instead of a heart

żalą się lekarze dusz.

Souls' doctors are grudging

Śmieję się bo to nie jest tak,

I laugh because it's not like that

ani rusz!

Nothing can be done!

Serce nie sługa mówię im,

Heart decides on its own I tell them

trzeba mieć nadzieję w tym,

You must have hope

że noc jest potop spadających z nieba gwiazd!

That the night is a flood of stars falling from the sky

Każdemu w życiu bije dzwon

Everyone in life a bell talls

na wielki sen - na wielką miłość.

For big sleep - for big love

A gdy odezwie się,

And when it gets off

nie mam czasu słuchać go!

I have no time to listen to it

Taki we mnie rośnie śpiew,

Such singing rise within me

szalony głos!

The crazy voice

Ona ma zamiast serca głaz

She has a stone instead of a heart

żalą się lekarze dusz.

Souls' doctors are grudging

Śmieję się bo to nie jest tak,

I laugh because it's not like that

ani rusz!

Nothing can be done!

Serce nie sługa mówię im,

Heart decides on its own I tell them

trzeba mieć nadzieję w tym,

You must have hope

że noc jest potop spadających z nieba gwiazd!

That the night is a flood of stars falling from the sky

No comments!

Add comment