Translation of the song Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca artist Eleni

Polish

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

English translation

A little bit of earth, a little bit of sun

Gdy słońce ześle na ziemię swój blask

When sun will send to the earth its glare

Znów myśli me płyną przez niebo do gwiazd

Again my thoughts flow through sky to stars

Gdy barwne kwiaty się chylą do rąk

When colourful flowers bends to hands

Podnoszę do góry wzrok

I lift up my eyes

Tam w niebie wysokim jest dobro i zło

There in the high sky are good and evil

Podziwiam obłoki, nim padnie z nich grom

I admire clouds, before thunder will come from them

I szukam daremnie słów, które wziął wiatr

In vain I search for words, which took wind

I czego mi jeszcze brak

And what else I miss

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

A little bit of earth, a little bit of sun

Gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy

When day doesn’t divide and night unite us

Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca

A little bit of earth, a little bit of sun

Tego pragniemy, by piękniej żyć

We crave that to live better (more beautifully)

Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba

A little bit of earth, a little bit of sun

Bo chmur i cieni nam już nie trzeba

Cause we don’t need clouds and shades

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

A little bit of earth, a little bit of sun

Trochę nadziei i więcej nic

Some hope and nothing more

Przyglądam się kwiatom i dobrze mi z tym

I observe flowers and I feel well with it

Dopóki trwa lato nie lękam się zim

As long as summer lasts I’m not afraid of winters

I chociaż jesienny powieje wnet wiatr

And though autumn wind will blow soon

Odnajdę znów lata ślad

I will find trace of summer again

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

A little bit of earth, a little bit of sun

Gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy

When day doesn’t divide and night unite us

Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca

A little bit of earth, a little bit of sun

Tego pragniemy, by piękniej żyć

We crave that to live better (more beautifully)

Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba

A little bit of earth, a little bit of sun

Bo chmur i cieni nam już nie trzeba

Cause we don’t need clouds and shades

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

A little bit of earth, a little bit of sun

Trochę nadziei i więcej nic

Some hope and nothing more

To od lat jest moja pieśń

For years it’s been my song

Weź mój świat i w dłoniach nieś

Take my world and carry in your hands

To od lat jest moja pieśń

For years it’s been my song

Weź mój świat i w dłoniach nieś

Take my world and carry in your hands

No comments!

Add comment