Translation of the song Tylko w twoich dłoniach artist Eleni

Polish

Tylko w twoich dłoniach

English translation

Only in your hands

Nie odchodź nigdy za daleko,

Never walk too far away

Bo słońce gaśnie, kiedy ciebie brak,

'cause the sun is fading when I miss you,

Motyle marzeń tracą lekkość,

the butterflies of dreams are losing their airiness.

Układam wiersze jakbym szła pod wiatr...

I'm composing poems as if I was walking against the wind.

Nie odchodź nigdy ode mnie za daleko,

Never walk too far away from me

Za siódmą górę albo las...

beyond the seventh mountain or forest...

Jestem dla ciebie gwiazdą na niebie,

I am a star in the sky for you

Na zimę, wiosnę, lato, jesień...

in winter, spring, summer, autumn...

Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia,

Only in your hands, I'm like a melody.

Tylko w Twoich rękach jestem jak piosenka...

Only in your arms, I'm like a song.

Tylko w Twoim kręgu umiem żyć bez lęku,

Only in your circle, I can live without fear.

Tylko w Twej miłości nie brak mi radosnych dni...

Only in your love, I don't miss jolly days.

Nie traćmy dni na gorzkie słowa,

Let's not waste days for bitter words.

Nie wyliczajmy sobie drobnych wad...

Let's not enumerate each other's petty flaws.

Z miłością lepiej nie żartować,

It's better not to joke around with love

Bo tylko ona uzasadnia świat...

'cause only love justifies the world.

Nie traćmy czasu na zal

Let's not waste time for regret

I ciche wojny skoro żyjemy tylko raz...

and quiet wars as we live only once.

Bądźmy dla siebie ziemią i niebem,

Let's be the earth and sky for each other

Na zimę, wiosnę, lato, jesień...

in winter, spring, summer, autumn...

Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia,

Only in your hands, I'm like a melody.

Tylko w Twoich rękach jestem jak piosenka...

Only in your arms, I'm like a song.

Tylko w Twoim kręgu umiem żyć bez lęku,

Only in your circle, I can live without fear.

tylko w Twej miłości nie brak mi radosnych dni...

Only in your love, I don't miss jolly days.

Bądźmy dla siebie ziemią i niebem, na zimę, wiosnę, lato, jesień...

Let's be the earth and sky for each other in winter, spring, summer, autumn...

Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia,

Only in your hands, I'm like a melody.

Tylko w Twoich rękach jestem jak piosenka...

Only in your arms, I'm like a song.

Tylko w Twoim kręgu umiem żyć bez lęku,

Only in your circle, I can live without fear.

Tylko w Twej miłości nie brak mi radosnych dni...

Only in your love, I don't miss jolly days.

No comments!

Add comment