Translation of the song Wymarzony toast artist Eleni

Polish

Wymarzony toast

English translation

Ideal toast

Za oknami świt, a w tawernie tłum

Dawn outside the windows and a crowd in the tavern

Nieparzysty rytm, morskiej fali szum

The uneven rhythym, the sound of sea waves

I za nami już przetańczona noc

And the dancing night is behind us

W sercu bukiet róż i toastów sto

A bouquet of roses in the heart and a hundred toasts

Za przeżyte lata, za dobre słowa!

Here's to the gone years, here's to good words

Za naprawę świata, który zwariował!

Here's to fixing of the world that had gone mad

Za przyjaciół paru, którzy zostali!

Here's to a few friends who've never left

Za krainę czarów, która w oddali, hen!

Here's to the wonderland which is far away

Gdy czasami mam trochę gorszy dzień

When I sometimes have a bad day

I srebrzysta łza w oku kręci się

And there's a silver tear in my eye

To ambrozji łyk wlewam w puste szkło

Then I pour a sip of ambrosia into an empty glass

I toasty trzy piję aż po dno

And I drink up three toasts

Za przeżyte lata, za dobre słowa!

Here's to the gone years, here's to good words

Za naprawę świata, który zwariował!

Here's to fixing of the world that had gone mad

Za przyjaciół paru, którzy zostali!

Here's to a few friends who've never left

Za krainę czarów, która w oddali, hen!

Here's to the wonderland which is far away

Za przeżyte lata, za dobre słowa!

Here's to the gone years, here's to good words

Za naprawę świata, który zwariował!

Here's to fixing of the world that had gone mad

Za przyjaciół paru, którzy zostali!

Here's to a few friends who've never left

Za krainę czarów, która w oddali, hen!

Here's to the wonderland which is far away

Za przeżyte lata, za dobre słowa!

Here's to the gone years, here's to good words

Za naprawę świata, który zwariował!

Here's to fixing of the world that had gone mad

Za przyjaciół paru, którzy zostali!

Here's to a few friends who''ve never left

Za krainę czarów, która w oddali, hen!

Here's to the wonderland which is far away

No comments!

Add comment