Translation of the song Ze świata wszystkich stron artist Eleni

Polish

Ze świata wszystkich stron

English translation

From all the world sides

W pochmurny czas Bóg rozsiał nas

In a cloudy time, God seeded us

Na cały ziemski glob

All over the globe

Wśród obcych pól i cudzych ról

Among foreign fields and other people's roles

Wyrasta z ziarna plon

A harvest grows from the grain

Bezpieczny dach osłania dziś

A safe roof covers today

Twój stół i znikał w łzach

Your table and tear disappears

A jednak w snach melodię będziesz czuł

And yet in dreams you will feel the melody

Co w sercu gra

That's playing in heart

Ze świata wszystkich stron

From all the world sides

Melodio leć na skrzydłach białych mew

Fly melody on the the wings of white seagulls

Serc bliskich dźwięczny ton

The resonant tone of the close ones' hearts

Niech zabrzmi tak jak śpiew

Let it sound like singing

Jak jeden dzwon

Like one bell

Ze świata wszystkich stron

From all the world sides

Piosenko nieś melodię wiernych serc

Song bring us the melody of faithful hearts

Niech płynie nasza pieśń

Let our song go

Gdzie mamy wspólny dom

Where we have our common home

Daleko stąd na obcy ląd

Far away to a foreign land

Po słońce leci ptak

A bird fly for the sun

A jednak znów powraca tu

But it comes back here again

Na pierwszy wiosny znak

For the first spring sign

Jeżeli los powrócić nie da nam

If our fate won't let us come back

Do swoich gniazd

To our nests

To Boga proś by w sercach naszych trwał

Then beg the Lord for time of hope

Nadziei czas !

In our hearts

Ze świata wszystkich stron

From all the world sides

Melodio leć na skrzydłach białych mew

Fly melody on the the wings of white seagulls

Serc bliskich dźwięczny ton

The resonant tone of the close ones' hearts

Niech zabrzmi tak jak śpiew

Let it sound like singing

Jak jeden dzwon

Like one bell

Ze świata wszystkich stron

From all the world sides

Piosenko nieś melodię wiernych serc

Song bring us the melody of faithful hearts

Niech płynie nasza pieśń

Let our song go

Gdzie mamy wspólny dom

Where we have our common home

No comments!

Add comment