Translation of the song Aj keď bez peňazí artist Elán

Slovak

Aj keď bez peňazí

English translation

Without money though

Vyzleč si smútok a príď

Take off the sadness and come

Vyveď ma z tých štyroch stien

Lead out me from those 4 walls

Ukradni hviezdy a príď

Steal stars and come

Prines mi krásny deň

Bring me beautiful day

Prázdniny bez rodičov

Holiday without parents

Prekroč svoj váhavý tieň

Overstay your hesitant shadow

Máme len pár dní, tak čo,

We have just few days, so what,

Vieš že ťa dávno chcem

You know that I want you long ago

R: Aj keď bez peňazí

Ch: Without money though

máme krásnych sedem dní v týždni

we have beautiful 7 days in week

Vzácnych sedem dní v nás

Rare 7 days in us

To je znamenie Láska sa blíži

It's sign-Love is coming

Aj keď bez peňazí

Without money though

žiadne dlžoby sme ako vtáci

no debts we are like birds

Aj keď bez peňazí

Without money though

je streda našich zlatých čias.

is Wednesday* of our gold ages.

Vyzleč s smútok a príď

Take off the sadness and come

Vyveď ma z tých štyroch stien

Lead out me from those 4 walls

Ukradni hviezdy a príď

Steal stars and come

Prines mi krásny deň

Bring me beautiful day

Vrátime pár prázdnych fliaš

We'll give back a few empty bottles

Po láske len povodeň

After love just flood

Svet bude zázračne náš

The world will be miraculously our

Vieš že ťa dávno chcem

You know that I want you long ago

R: Aj keď bez peňazí

Ch: Without money though

máme krásnych sedem dní v týždni

we have beautiful 7 days in week

Vzácnych sedem dní v nás

Rare 7 days in us

To je znamenie Láska sa blíži

It's sign-Love is coming

Aj keď bez peňazí

Without money though

žiadne dlžoby sme ako vtáci

no debts we are like birds

Aj keď bez peňazí

Without money though

je streda našich zlatých čias.

is Wednesday* of our gold ages.

Sme plní plánov.

We are full of plans

R: Aj keď bez peňazí

Ch: Without money though

máme krásnych sedem dní v týždni

we have beautiful 7 days in week

Vzácnych sedem dní v nás

Rare 7 days in us

To je znamenie Láska sa blíži

It's sign-Love is coming

Aj keď bez peňazí

Without money though

žiadne dlžoby sme ako vtáci

no debts we are like birds

Aj keď bez peňazí

Without money though

je streda našich zlatých čias.

is Wednesday* of our gold ages.

Bez peňazí aspoň stále je o čom snívať

Without money..atleast there is something to dream about

Aj keď bez peňazí krátkych sedem dní máme kde bývať

Without money though, short 7 days we have place to live

Aj keď bez peňazí môžme krásne žiť, máme kde bývať

Without money though, we can live lovely, we have place to live

Aj keď bez peňazí je týždeň zlatých čias.

Without money though is week of gold ages

Sme plní plánov.

We are full of plans

R: Aj keď bez peňazí

Ch: Without money though

máme krásnych sedem dní v týždni

we have beautiful 7 days in week

Vzácnych sedem dní v nás

Rare 7 days in us

To je znamenie Láska sa blíži

It's sign-Love is coming

Aj keď bez peňazí

Without money though

žiadne dlžoby sme ako vtáci

no debts we are like birds

Aj keď bez peňazí

Without money though

je streda našich zlatých čias.

is Wednesday* of our gold ages.

No comments!

Add comment