Translation of the song Ako sa máš artist Elán

Slovak

Ako sa máš

English translation

How are you

Pomaly deň,

Presently day,

pomaly koniec sveta

presently end of the world

kyslik sa míňa,

oxygen is passing,

kam sa pozriem,

everywhere I look

všetko mi iba teba tu pripomina.

everything here reminds yourself for me

Ako sa máš...

How are you...

Tak ako sa máš...

So how are you...

Pozhasínam

I turn of the lights

a tvoje svetlo, tvoj tieň

and your light, your shadow

premietam stýkrát.

I'm showing the 100th time

neviem, čo mám pobvedat,

I don't know what to say

asi sa len sám seba spýtam

perhaps I'm just wondering*

Ako sa mám...

How I am...

Tak ako sa mám...

So how I am...

Ako sa mám...

How I am...

Tak ako sa mám...

So how I am...

R: Ako sa láska mám bez teba

Ch: How I feel, my love, without you

rozbitý džbán sa už rozbiť nedá

broken pitcher can't be broken again

Obieham sám dráhou neznámych čiar

I'm alone revolving across way of unknown lines

Dýcham, nič viac

I breathe, nothing more

Z tvojích očí oceán sĺz vytiekol

From your eyes flow out waterfall of tears

a dnes ma súdia.

and today they're judging me.

Bol to zločin, tak plytvať tvojím svetlom

It was crime - wasting with your light

Zavládol súmrak

Twilight reigned

Ako sa máš...

How are you...

Tak ako sa máš...

So how are you...

Ako sa máš...

How are you...

Tak ako sa máš...

So how are you...

2xR:

2xCh:

No comments!

Add comment