Translation of the song Anna Mária artist Elán

Slovak

Anna Mária

English translation

Anne Mary

Zapáľme v tme dve štíhle sviece, Anna

Let's set on fire 2 thin candles, Anne Mary.

MáriaZapáľme ich za dávnu pieseň, Anna

Let's set them on fire for olden song, Anne Mary

MáriaPrivolám tvoj zvláštny úsmev, Anna

I'll call your strange smile, Anne Mary

MáriaBudúcnosť vecí rýchlo pustne, Anna

The future of things quickly abandons, Anne Mary

MáriaAnna Mária

Anne Mary

Začínam tušiť o čom je život, Anna Mária

I'm starting to feel what's the life about, Anne Mary

Dosť bolo právd čo páchnu pivom, Anna Mária

the truths of beer smell have been enough, Anne Mary

Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária

I lived for this moment for a long time, Anne Mary

Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mária

I already know that falling gives the strenght too, Anne Mary

®: Je čas sa rýchlo, rýchlo vrátiť

Ch: It's time for quick, quick return

Na miesto strát

To the place of loss

V trinástej komnate tíško spíme

We are calmly sleeping in 13th chamber

tisíci krát

1000x

Vymenil som už slávu za prach, Anna Mária

I already changed the fame for dust, Anne Mary

Aj preto sem dnes prišiel záprah, Anna Mária

For this the yoke came here today, Anne Mary

Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária

I lived for this moment for a long time, Anne Mary

Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mária

I already know that falling gives the strenght too, Anne Mary

®: Je čas sa rýchlo, rýchlo vrátiť

Ch: It's time for quick, quick return

Na miesto strát

To the place of loss

V trinástej komnate tíško spíme

We are calmly sleeping in 13th chamber

tisíci krát

1000x

v biblii lásky je dávny príbeh

in the bible of love is olden story

o chráme strát

about the temple of loss

V tom chráme ty a ja tíško spíme

In this temple, you and me are calmly sleeping

tisíci krát

1000x

No comments!

Add comment