Translation of the song Belasý let artist Elán

Slovak

Belasý let

English translation

Blue flight

Keď sa ráno z hmly vykotúľa,

When in the morning roll out from fog

ľudia vyroja sa ako z úľa

people swarm like from hive

a tráva vonia sviežou náladou.

and grass smells of fresh mood

Takým dňom sa ťažko odoláva

Days like this are hard to resist

spoza striech už slnko na mňa máva,

The sun vawe me from behind the roofs

čaká na výlet plný nápadov.

awaits the flight full of ideas

R:

Ch:

O pár chvíľ k oblohe vyletím

after a few whiles I'll fly to the sky

belasým povetrím dnes ráno.

(across) the blue air this morning

Stovky míľ ozónom výletným

100 miles across ozone

preletím letom tým jak vánok.

I'll fly across that flight like a breeze

Jak vánok.

Like a breeze.

Mráčik na nebi ma nepomýli

Dusk on the sky can't make me confused

pravú krásu objavím v tej chvíli,

the right beauty I'll find in that moment

keď spriatelím sa s vtákmi nad hlavou.

If I hook up with the birds on the sky

Slabý odraz, mávnutie paží,

Weak bounce, vawing of arms

zamská tiaž ma vôbec nezaťaží,

the gravity can't make me feel hard

hoci mienim lietať výškou trúfalou.

although I mean to fly through the brave high

R:

Ch:

Ak sa snáď pod modrým pozadím

If I under blue wallpaper

unavím lietaním za krásou

get tired of flying to the beauty

tak sa rád do mračien posadím,

I'd like to sit to the dusks

aspoň kým nestratím tých pár snov,

until I won't lost those few dreams

tých pár snov.

those few dreams.

No comments!

Add comment