Translation of the song Bláznivé hry artist Elán

Slovak

Bláznivé hry

English translation

Crazy games

Poď so mnou kráčať po prúde rieky

C'mon with me to walk along the flow of river

v rúchu z tône vŕb, z vláčnej tône.

in robe of shade of willow, of pliant shade

Chyťme slnko, čo práve svieti

Let's catch the sun, what's just shining

v hĺbkach riečnych vôd.

in depths of fluvial water.

Rýchlo poď, tečie k nám.

C'mon quickly, it's flowing to us

Pozri, náhle je celkom blízko!

Look, suddenly is wholly close!

A pridá sa k naším hrám.

And joins to our games

Celá svieť ním do všedných týždňov.

Let you shine with it whole to ordinary weeks.

To svetlo patrí k nám.

That light belongs to us.

R:

Ch:

Rád tieto bláznivé hry mávam,

I like having this crazy games

veď teba, láska, v tých hrách nikdy

however you, my love, in those games I never

neprehrávam.

lose.

Rád tieto bláznivé hry mávam,

I like having this crazy games

aj pre ne mám život rád.

also for them I like the life

Veď už je máj, ty si svieža lúka

Besides it's already may, you are fresh meadow

vôňou mámiaca, zvláštnou vôňou.

stupefied with nice smell, with strange smell.

Ja som vánok a bozk ti núkam

I'm breeze and I'm offering you the kiss

krídlom záletným. Mávnem ním.

with philanderering wing. I'm waving with it.

Už ho máš!

You already have it!

Náhle vzbĺklo ti túžbou líce.

Suddenly your cheek flamed up with desire

Ohromné, mám nový plán.

Awesome, I have new plan.

Čo ak dám ti ich na tisíce?

What if I give you divided it on 1000 pieces?

Tak rátaj! To patrí k hrám.

So let you count! It belongs to games.

R:

Ch:

No comments!

Add comment