Translation of the song Búrka artist Elán

Slovak

Búrka

English translation

Storm

Nemám krídla anjelov, som celkom človečí

I don't have wings of angels, I'm just human

A zo všetkých tanierov mal som vždy najmenší

And from all plates I always had the smallest one

Iba kým si blízko ty, nič nekončí

Just when you're close, nothing ends

Viem, že miesto tu mám

I know, that I have my place here

Tak už ku mně rýchlo príď

So quickly come to me

Nechcem byť sám

I don't want to be alone

Dokedy mám v pľúcach dych, nikto ma

Until I have the breath in my lungs, no one can

neskrotí

tame me

Nie som ďalší z priemerných, hodených do

I'm not one of the averages, (which are) threw to

vody

water

Iba s tebou stíham žiť, nič nekončí

I can live just with you, nothing is ending

Viem, že miesto tu mám

I know, that I have my place here

Vzlietni so mnou

Fly with me

Ja ťa istím, ja ťa istím

I secure you, I secure you

Prisáhám!

I swear!

Som búrka, čo príde

I'm storm, what will come

A mierim vždy presne

and I always aim strictly

Som biblický príbeh

I'm biblical story

A tie sú vždy, láska moja, večné

And they always are, my love, perpetual

Som búrka, čo zúri

I'm storm, which blusters

Už rozbíja múry

Is already breaking the walls

Som dobré aj zlé

I'm good and also bad

Aj áno aj nie

And yes and also no

Som vojna aj mier

I'm war and peace

Nemusím mať všetko hneď, na tom svet nestojí

I don't have to have everything now, that's not important*

Jem iba svôj vlastný chlieb, z neho si odkrojím

I eat just my own bread, I snip from it

Iba kým si blízko ty, nič nekončí

Just when you're close, nothing ends

Viem, že miesto tu mám

I know, that I have my place here

Vzlietni so mnou

Fly with me

Ja ťa istím, ja ťa istím

I secure you, I secure you

Prisáhám!

I swear!

Som búrka, čo príde…

I'm storm, what will come...

SÓLO

SOLO

Som búrka, čo zúri…

I'm storm, which blusters...

Som búrka, čo príde

I'm storm, what will come

No comments!

Add comment