Translation of the song Byť mladý artist Elán

Slovak

Byť mladý

English translation

Being young

Byť mladý-nevedieť priveľa

Being young- don't know too much

Byť mladý-lásky a priatelia

Being young- loves and friends

Byť mladý-to nie je iba vek

Being young- it's not just the age

Chcieť všetko-a nie len čokoľvek

Want everything-and not just anything

Byť hladný-rýchly a zvedavý

Being hungry-fast and curious

Byť silný-telka nás nebaví

Being strong- TV doesn't entertain us

Byť smadný-nemáme obavy

Being thirsty-We have no worries

Byť dobrý-

Being good-

niekto nás objaví

Someone will discover us

Kým som živý, nechcem byť sporovlivý

As long as I'm alive, I don't want to be sparing

Kým som živý, chcem zostať priberčivý

As long as I'm alive, I want to stay choosy

Kým som živý, chcem zostať spravodlivý

As long as I'm alive, I don't want to be sparing

Kým som živý, chcem zostať doverčivý

As long as I'm alive, I want to stay choosy

Byť mladý-nevedieť priveľa

Being young- don't know too much

Byť mladý-lásky a priatelia

Being young- loves and friends

Byť mladý-to nie je iba vek

Being young- it's not just the age

Chcieť všetko-a nie len čokoľvek

Want everything-and not just anything

Byť hladný-rýchly a zvedavý

Being hungry-fast and curious

Byť silný-telka nás nebaví

Being strong- TV doesn't entertain us

Byť smadný-nemáme obavy

Being thirsty-We have no worries

Byť dobrý-niekto nás objaví

Being good-

Kým som živý, nechcem byť sporovlivý

As long as I'm alive, I don't want to be sparing

Kým som živý, chcem zostať priberčivý

As long as I'm alive, I want to stay choosy

Kým som živý, chcem zostať spravodlivý

As long as I'm alive, I want to stay honest

Kým som živý, chcem zostať doverčivý

As long as I'm alive, I want to stay credulous

Kým som živý, nechcem byť sporovlivý

As long as I'm alive, I don't want to be sparing

Kým som živý, chcem zostať priberčivý

As long as I'm alive, I want to stay choosy

Kým som živý, chcem zostať spravodlivý

As long as I'm alive, I want to stay honest

Kým som živý, chcem zostať doverčivý

As long as I'm alive, I want to stay credulous

Kým som živý, nechcem byť sporovlivý

As long as I'm alive, I don't want to be sparing

Kým som živý, chcem zostať priberčivý

As long as I'm alive, I want to stay choosy

Kým som živý, chcem zostať spravodlivý

As long as I'm alive, I want to stay honest

Kým som živý, chcem zostať doverčivý

As long as I'm alive, I want to stay credulous

No comments!

Add comment