Translation of the song Čakám ťa láska artist Elán

Slovak

Čakám ťa láska

English translation

I wait for you, my love

Videl som lásku raz

Once, I saw the love

vo sne kráčať lúkou dúhovou

in the dream, walking across rainbow meadow

Jej krehký hlas na krídlach niesol tónov pár.

Her brittle voice was carrying few tones on its wings

Zlatisté slnko si nápev piesne tíško húdlo s ňou

gilded sun was humming the tune of song with her

Ja som sa krásou opájal

I was full of (her) beauty

Šaty ti, láska, sám vietor utkal

The dress, my love, wind weaved of its own

z jemných pavučín,z nesmelých slov,

of gentle spiderwebs, of shy words

ktoré vždy šepká milencom

which she/it always whispers to lovers

Škoda, že márne sa pokúšam ťa

It's pity, that vainly I'm trying to

zovrieť v náručí, škoda, že láska si len snom.

squeeze you in arms, pity, that the love is just a dream.

®

Ch:

Láska, láska, odhaľ svoj závoj pestrý

Love, love, uncover your colourful veiling

Láska, láska - túžbou už zvoní zvon

Love, love - the bell is already ringing of desire

Láska, láska - čarovný obrus prestri

Love, love - spread magic cover

Láska, láska - ľúbosť daj mojim dňom

Love, love - take the love to my days

Zajtra ťa láska chcem znovu čakať

I want to wait for you, my love, tomorrow, too

na tej lúke snov, budem tam sám až zmĺkne

on that meadow of dreams, I'll be there alone until she/it hushs up

v oknách svetlo lámp, možno zas prídeš

in windows (is) the light of lights, maybe you'll come again

a obdaríš ma piesňou ľúbeznou

and you'll endue me with loving song

Ti za tú pieseň všetko dám.

I'll give you everything for that song

®

Ch:

Láska, láska, vystúp raz ku mne zo snov

Love, love, alight from the dreams to me one day

Láska, láska - ruku ti podá rým.

Love, love - the rhyme will give you hand

Láska,láska, poď sa raz túlať so mnou

Love, love, come to wander with me one day

Láska, láska - pôjdeme za šťastím.

Love, love - we will go toward happines/luck.

0 100 0 Administrator

No comments!

Add comment