Translation of the song Čas mláďat artist Elán

Slovak

Čas mláďat

English translation

Whelps time

Nedá sa vrátiť do lavíc,

It's impossible to return to benchs

už je to preč

it's away

sú pre nás príliš úzke.

they are too tight for us

Nad snom krátkych nohavíc

Of the dream of short trousers

zlom detský meč,

break chidlike sword,

tvoj meč je teraz úspech

now is your sword an achivement

aj keď občas boľavý.

altrough sometimes hurting (achievement)

Čas mláďat, čas mláďat,

Whelps time, welps time

čas mláďat dozrel v nás.

whelps time matured in us

®: Krátky zázrak mladosti

Ch: The short miracle of youth

teraz chyť šancu žiť

now catch the chance to live

kým vyprší ti úver.

until your credit expires

Krátky zázrak mladosti,

The short miracle of youth

teraz chyť krásnu šancu žiť,

now catch beautiful chance to live

dozrel čas mláďat v nás.

whelps time matured in us

Život nám šance nevracia

The life doesn't give back the chances

prihrávka, smeč

pass, smash

aj pieseň má byť útok.

the song should be attack too

Roky rátaj do dvadsať.

the years count to 20

Zlom detský meč.

break chidlike sword

Viem, že je ti ho ľúto,

I know, that you are sorry about it

život šance nevracia.

The life doesn't give back the chances

Čas mláďat, čas mláďat,

Whelps time, welps time

čas mláďat dozrel v nás.

whelps time matured in us

®: Krátky zázrak mladosti

Ch: The short miracle of youth

teraz chyť šancu žiť

now catch the chance to live

kým vyprší ti úver.

until your credit expires

Krátky zázrak mladosti,

The short miracle of youth

teraz chyť krásnu šancu žiť,

now catch beautiful chance to live

dozrel čas mláďat v nás.

whelps time matured in us

No comments!

Add comment