Translation of the song Cigánka mi vyveštila z dlane artist Elán

Slovak

Cigánka mi vyveštila z dlane

English translation

Gypsy foreboded me from hand

Rád sa túlam po predmestiach

I like to hang out along suburb

Za mestom

behind city

Povedala za päťdesiat

She said for 50

Dám jej sto

I'll give her 100

Teraz už viem čo ma čaká

Now I know what is waiting for me

Už viem čo sa stane

I already know what's going to happen

Nepomôže ani plakať

even crying doesn't help

Cigánka mi vyveštila z dlane

Gypsy foreboded me from hand

Rád sa túlam po predmestiach

I like to hang out along suburb

Za mestom

behind city

Povedala za päťdesiat

She said for 50

Dám jej sto

I'll give her 100

Život je dom,veští z dlaní

The life is house, forebodes from hands

a šťastie je strecha

and the happiness is roof

Ak to má byť s podmienkami

If it should it be with terms

Tak nech si ho Tak nech si ho nechá

So let she leaves it for her So let she leaves it for her

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

Dlhá cesta Veľká láska

Long way Big love

Balík peňazí

Pack of money

Ale musím prestať chlastať

But I must stop boozing

Dobrá správa sa vždy niečím

Good new always goes bad with something

Nepríjemným pokazí

goes bad with unfavourable

Dosť som sa už nacestoval

I have traveled too much

Dosť som sa už namiloval

I have loved/had sex too much

Stokrát som sa rozchádzal

100x I have broken up

Cigánka má sladké reči

Gypsy has sweet talk

Do neba ju veziem v koči

I take her to the heaven in coach

Koľko prachov som ja bože rozhádzal

How much money have I scattered, God

Rád sa túlam po predmestiach

I like to hang out along suburb

Za mestom

behind city

Povedala za päťdesiat

She said for 50

Dám jej sto

I'll give her 100

Cigánka sa s veštbou krúti

Gypsy twists with prophecy

Až sme dohodnutí

until we have agreed

Budem polovične chlastať

I will booze for 1/2

A dostanem polovičku šťastia

and I'll get 1/2 of happiness

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

Všetko sa to Všetko sa to

Everything is going to everything is going to

V dobré obráti

turn around on good

A ja budem Ako všetci

And I'll be like everyone

Poloslávny,polozdravý

1/2 famous, 1/2 healthy

Poloboha-bohatý

1/2god-rich

Dosť som sa už nacestoval

I have traveled too much

Dosť som sa už namiloval

I have loved/had sex too much

Stokrát som sa rozchádzal

100x I have broken up

Cigánka má sladké reči

Gypsy has sweet talk

Do neba ju veziem v koči

I take her to the heaven in coach

Koľko prachov som ja bože rozhádzal

How much money have I scattered, God

Dosť som sa už nacestoval

I have traveled too much

Dosť som sa už namiloval

I have loved/had sex too much

Stokrát som sa rozchádzal

100x I have broken up

Cigánka má sladké reči

Gypsy has sweet talk

Do neba ju veziem v koči

I take her to the heaven in coach

Koľko prachov som ja bože rozhádzal

How much money have I scattered, God

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

Óóó Bari bacht

Oooh Bari bacht

No comments!

Add comment