Translation of the song Čo je? Čo je? Čo chceš? artist Elán

Slovak

Čo je? Čo je? Čo chceš?

English translation

What? What? What do you want?

100 rokov som nebol v starom klube na námestí

100 years I haven't been in old club on piazza

chodievam sem aj tak len raz za čas

Even if I go here just once per time

služba tu vraj občas trpí na koprivku pästí

Service here connives on hives of fists sometimes apparently

a jeden Maťko pri dverách hneď začal

and one Matko* next to door started right away

No čo je

So what?

No čo je

So what?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

A ja som povedal že nič

And I said, that nothing

Neverí, že dobrých ľudí sa vždy veľa zmestí

He doesn't believe, that many good people can always hole up

nevedia, že hostí treba vítať

they don't know, that they should welcome guests

nevšimol si, že dnes večer prišli sme sem šiesti

He didn't notice, that just 6 of us came here tonight

tak som sa ho nenápadne spýtal

so I asked him unobtrusively

No čo je

So what?

No čo je

So what?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

No čo je

So what?

No čo je

So what?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

A on povedal, že nič

And he said that nothing

A on povedal, že nič

And he said that nothing

A on povedal, že nič

And he said that nothing

A on povedal, že nič

And he said that nothing

A on povedal, že nič

And he said that nothing

No čo je

So what?

No čo je

So what?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

No čo je

So what?

No čo je

So what?

No čo je, čo chceš

So what, what do you want?

No čo je.

So what.

No comments!

Add comment