Translation of the song Dám ti artist Elán

Slovak

Dám ti

English translation

I'll give you

Dám ti, dúhové sklíčko, čo vo vrecku mám,

I'll give you, rainbow glass, what I have in my pocket

svet je nádherný, keď sa ním zo strechy pozerám,

the world is beautiful, when I look through it(the glass) from roof

dám ti, zázračnú kriedu ty mi neveríš,

I'll give you, miraculous chalk, you don't believe me?

na čo pomyslíš, sama na chodník si nakreslíš.

what will you think of, you'll draw on the path by yourself.

Dám ti, mesačný lístok len do mojich snov,

I'll give you, moony ticket, to my dreams only

cestou uvidíš na čo ja nenájdem tých pár slov,

during the way you'll see on what I can't find a that couple of words

dám ti, falošný nápev, zložil som ho sám,

I'll give you, false* tune, I composed it of my own,

snáď ťa poteší, keď ti ho pod bránou zaspievam.

perhaps it will please you, when I sing it under** your door

Starú vázu, prázdny rám,

Old vase, empty frame (without pic)

stratený kľúč k bicím hodinám,

lost key to percussive clock

gitaru, čo na nej stále hrám,

guittar, on which I still play

ja rád ti to dám, len už príď.

I'll give you it gladly, just come here.

Dám ti, všetko čo mám, nič za to nepýtam,

I'll give you, everything what I have, I don't ask anything for that

iba zašepkám nesmelým hlasom, že rád ťa mám.

I just whisper with shy voice, that I like you

Starú vázu, prázdny rám,

Old vase, empty frame (without pic)

stratený kľúč k bicím hodinám,

lost key to percussive clock

gitaru, čo na nej stále hrám,

guittar, on which I still play

ja rád ti to dám, len už príď.

I'll give you it gladly, just come here.

Dám ti, všetko čo mám, nič za to nepýtam,

I'll give you, everything what I have, I don't ask anything for that

iba zašepkám nesmelým hlasom, že rád ťa mám.

I just whisper with shy voice, that I like you

iba zašepkám ...

I just whisper ...

No comments!

Add comment