Translation of the song Dievčenský štát a chlapčenský štát artist Elán

Slovak

Dievčenský štát a chlapčenský štát

English translation

Girls' state and Boys' state

Srdce mi nad ránom obalí chlad,

Coldness covers my heart in the morning,

mám vážne dôvody, prečo sa báť,

I have serious reasons, why should (I) be afraid,

čo ak raz naozaj budeme mať,

what if we really have one day,

budeme mať,

we have,

Chlapčenský štát a Dievčenský štát.

Girls' state and Boys' state

Drôty a hranice rozdelia nás,

Wires and verges will divide us

niekto nám povie, že do roka raz,

someone will tell us, that once per year,

môžme si požiadať o platný pas,

we can ask for valid passport,

budeme mať,

we will have

Chlapčenský štát a Dievčenský štát.

Girls' state and Boys' state.

Víza a láska cez ďalekohľad,

Visa and love via telescope,

dúfajme, že sa to nemôže stať,

hope, that it can't be done,

ja budem disident a emigrant,

I will be dissident and emigrant,

ak budeme mať,

if we have

Chlapčenský štát a Dievčenský štát.

Girls' state and Boys' state

No comments!

Add comment