Translation of the song Dve a dve artist Elán

Slovak

Dve a dve

English translation

Two and Two

Nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť

I will never learn how to stand in long lines

Veriť že nemáme ísť hlavou proti múru

to believe that we shouldn't go with the head against the wall

Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá

I don't have the rules of the game for adults

Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá

even if everybody around us plays it (the game)

Nechcem byť vyliečený cenou prvých strát

I don't want to be remedied by the cost of 1st losses

Vo vreckách mapu všetkých zadných chodov

In the pockets the map of all back entries

Sadať si k iným radám včera zajtra dnes

to sit to other lines yesterday tomorrow today

Mať presne vyrátané čo sú dve a dve

to have exactly calculated what are 2 and 2

Tak ma cháp, alebo tráp

So understand me, or annoy me

Sú rôzne štýly ako sa môžme mmýliť

there're different styles how can we mislead

Tak ma cháp, alebo tráp

So understand me, or annoy me

Ja veľa znesiem - mýlim sa celkom presne

I can master many (things) - I mislead pretty rightly

cháp alebo tráp

understand or annoy

Zhrdzaviem v daždi neviem čo vie vraj každý

I will corrode in rain I don't know what apparently everyone knows

Vie každý to vie

Knows everyone knows it

Iba ja nie !

Only I don't !

Nikdy sa nenaučím v dlhých racdoch stáť

I will never learn how to stand in long lines

Veriť že nemáme ísť hlavou proti múru

to believe that we shouldn't go with the head against the wall

Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá

I don't have the rules of the game for adults

Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá

even if everybody around us plays it (the game)

Každý vie že dve a dve

Everyone knows that 2 and 2

Sú predsa štyri, tak ich to naučili

are anyway 4, that's how they taught it

V ten vzácny deň som v škole chýbal

In that scarce day I was missing in shool

Preto sa presne mýlim

that's why I mislead rightly

V tom že dve a dve

in that 2 and 2

sú iba štyri, tak ich to naučili

are just 4, that's how they taught it

Vie každý to vie – iba ja nie

Knows everyone knows it - only I don't

Tak ma cháp

So understand me

No comments!

Add comment