Translation of the song Hey, Hey, Zlato artist Elán

Slovak

Hey, Hey, Zlato

English translation

Hey, Hey, Darling

Minule mi povedala jedna milá pani

The other day this kind lady told me

Jožo, mne sa zdá, že ty si ani, ani, ani

Jožo, it appears to me, that you're neither, nor, nor

Musíš vedie?, kde máš miesto, musíš niekam patri?

You've got to know where your place is, you've got to belong somewhere

Nemôžeš sa takto mota? a tára? dve na tri

You can't just loiter and prattle on like this

Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči

But Miss, I really like the photograph of me

Pre život mi trochu srandy dokonale stačí

For my life, a bit of fun is perfectly enough

Usmejte sa, uvoľnite a nekrú?te nosom

Smile, loosen up, and don't turn your nose up

Prezradím vám niečo o tom kde som, kto som, čo som

I'll reveal something about where I am, who I am, what I am

Ona vraví: počkaj ešte, najprv pusti hudbu

She says: wait a second, first turn on the music

Možno, že máš plošticu v tej malej soche Budhu

Perhaps you have a bug in that small statue of Buddha

Ja jej na to: nebojte sa, vo mne majú jasno

So I tell her: don't worry, they know what's in me

Tam kde oni šepkajú, ja kričím hrozne hlasno

Where they whisper, I yell extremely loud

Mením veci po svojom, mám všemocného strýka

I change things as I want them, I have an all-powerful uncle

Politika je len pre tých, ktorých sa to týka

Politics is only for whom it concerns.

Pre istotu ale aj tak pridám trochu basy

But just to be sure I'll turn up the base,

K tomu kravák, nech nám zvoní na veselšie časy

With that, cowbell, may it ring for happier times

Hey, hey zlato pôjdeme do NATO

Hey, Hey, Darling we'll enter NATO

Budeme sa bavi? ako Bonnie and Clyde

We'll have fun like Bonnie and Clyde

Hey, hey zlato máme predsa na to

Hey, Hey, Darling we simply can afford it

Všetko bude tutti, všetko bude all right

Everything will be grand, everything will be all-right

Minule mi povedala jedna milá pani

The other day this kind lady told me

Jožo, mne sa zdá, že ty si ani, ani, ani

Jožo, it appears to me, that you're neither, nor, nor

Musíš vedie?, kde máš miesto, musíš niekam patri?

You've got to know where your place is, you've got to belong somewhere

Nemôžeš sa takto mota? a tára? dve na tri

You can't just loiter and prattle on like this

Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči

But, Miss, I really like the photograph of me

Pre život mi trochu srandy dokonale stačí

For my life, a bit of fun is perfectly enough

Usmejte sa, uvoľnite a nekrú?te nosom

Smile, loosen up, and don't turn your nose up

Prezradím vám niečo o tom kde som, kto som, čo som

I'll reveal something about where I am, who I am, what I am

Hey, hey zlato pôjdeme do NATO

Hey, Hey, Darling we'll enter NATO

Kúpime si samopaly, bude nám fajn

We'll gonna buy machine guns, we'll be well

Hey, hey zlato - máme predsa na to

Hey, Hey, Darling we simply can afford it

Kúpime si starý Phantom - Ordnung muss sein

We'll buy old Phantom - There must be order

Som hlas nášho ľudu

I'm the voice of our people

Som synonym údu

I'm the synonym of member

Som obhájca pudu

I'm an advocate for the urge

A majster woo doo

and a woo-doo master

Som čistá rieka

I'm a clear river

Som krv, čo strieka

I'm the blood that squirts

Som škuľavý faun

I'm a cross-eyed libertine

Som skrátka váš guľový klaun

In short I'm yours, ball clown

Viete pani, mne sa moja fotka hrozne páči

But Miss, I really like the photograph of me

Pre život mi trochu srandy dokonale stačí

For my life, a bit of fun is perfectly enough

Usmejte sa, uvoľnite a nekrú?te nosom

Smile, loosen up, and don't turn your nose up

Prezradím vám niečo o tom kde som, kto som, čo som

I'll reveal something about where I am, who I am, what I am

Hey, hey zlato pôjdeme do NATO

Hey, Hey, Darling we'll enter NATO

Budeme sa bavi? ako Bonnie and Clyde

We'll have fun like Bonnie and Clyde

Hey, hey zlato máme predsa na to

Hey, Hey, Darling we simply can afford it

Všetko bude super, mega, tutti, all right

Everything will be great, hyper, grand, all-right

Som jasná facka

I'm a clean slap

Som Joe Mc Placka

I'm Joe McDoughnut

Som básnik špina

I'm a poet-scum

A vaša vina

and your fault

Som prietrž mračien

I'm a thunderstorm

Som vodca hračiek

I'm the toys' leader

Don't let me down

Don't let me down

Som skrátka váš guľový klaun

In short I'm yours, ball clown

Hej, hej zlato pôjdeme do NATO

Hey, Hey, Darling we'll enter NATO

Budeme sa bavi? ako Bonnie and Clyde

We'll have fun like Bonnie and Clyde

Hej, hej zlato máme predsa na to

Hey, Hey, Darling we simply can afford it

Všetko bude tutti, všetko bude all right

Everything will be grand, everything will be all-right

Hej, hej zlato pôjdeme do NATO

Hey, Hey, Darling we'll enter NATO

Kúpime si nové tanky budeme frei

We'll buy new tanks we'll be free

Hej, hej zlato máme predsa na to

Hey, Hey, Darling we simply can afford it

Naše deti budú plati? a ja, já, jaj!

Our children will pay a fortune!

No comments!

Add comment