Translation of the song Jedenaste prikazanie artist Elán

Slovak

Jedenaste prikazanie

English translation

Eleventh Commandment

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ

Thou shalt not kill love

Tretí pri dvoch býva diabol

The third one in a couple is a devil

Ktorý bozkom zradí

That betrays with a kiss

Rozídeným sa to stáva

It sometimes happens to those who broke up

Že sa majú radi

That they still like each other

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ

Thou shalt not kill love

To je kruté zrušiť lásku

It's cruel to cancel love

Ktorá nezomrela

That hasn't died yet

To sa nesmie zrušiť lásku

It's forbidden to cancel love

Ktorá ešte žije

That is still alive

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ

Thou shalt not kill love

Rozseknúť ju na dva márne kusy

To cut it into two parts

Iba pretože sa to tak musí

Just because it's meant to be like that

Nasilu rozdelení

Forcefully separated

Žena od muža a muž od ženy

woman from a man and man from a woman

Krídla a putá

Wings and handcuffs

Rozchod na chvíľu a navždy

A break-up for a while and forever

Pravda je krutá

The truth is cruel

Láska sa láskou vraždí

Love is murdered by love

Včera sme tu ešte boli

Yesterday, we were still here

Zajtra nebudeme

We won't be tomorrow

Je to strašné keď to bolí

It's awful when it hurts

A výkriky sú nemé

And screams are silent

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ

Thou shalt not kill love

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ

Thou shalt not kill love

Rozseknúť ju na dva márne kusy

To cut it into two parts

Iba pretože sa to tak musí

Just because it's meant to be like that

Nasilu rozdelení

Forcefully separated

Žena od muža a muž od ženy

woman from a man and man from a woman

Krídla a putá

Wings and handcuffs

Rozchod na chvíľu a navždy

A break-up for a while and forever

Pravda je krutá

The truth is cruel

Láska sa láskou vraždí

Love is murdered by love

To je kruté zrušiť lásku

It's cruel to cancel love

Ktorá nezomrela

That hasn't died yet

To sa nesmie zrušiť lásku

It's forbidden to cancel love

Ktorá ešte žije

That is still alive

Jedenáste prikázanie

Eleventh commandment

Lásku nezabiješ...

Thou shalt not kill love...

No comments!

Add comment