Translation of the song Láska Moja artist Elán

Slovak

Láska Moja

English translation

My Love

Sme rana a nôž,

We're the wound and the knife,

Sme pravda a lož.

We're the truth and the lie.

My sme dvaja psi,

We're two dogs,

Abrahám a syn.

Abraham and his son.

Ja sa polepším,

I'm gonna redeem

Ty sa polepši.

And you'll do the same.

Tisíc dôvodov

A thousand reasons

Na sto rozchodov.

For a hundred partings.

A posledný krát

And the last time

Pokus o návrat.

Try to come back.

Pytaj si, čo chceš,

Ask for what you want,

Všetko dostaneš.

You will get everything.

Nik nás nepozná,

Nobody knows us,

Nikto nevie viac,

Nobody knows more

Ako s bláznom žit',

Like living with fool,

Prázdno je nás byt,

Our flat is void,

Iba ty to vieš, a ja to viem tiež.

Only you know it and I know that too.

Iba ty to vieš, a ja to viem tiež.

Only you know it and I know that too.

Najhoršie výčitky sú tie nemé?

The worst reproofs those which are dumb,

Prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme?

Why do we love and hurt each other at the same time?

Všetko vieme ...

We know everything ...

Prečo sa chápeme, nechápeme.

Why we understand and misunderstand each other.

Je zázrak, ako sa rany hoja,

It is a wonder, how the wounds heal,

Tak už mi zavolaj, láska moja!

So, call me already, my love!

Nikto ťa nemá rád tak ako ja,

Nobody likes you as much as me,

Tak už sa nehnevaj, láska moja!

So, do not be angry anymore, my love!

Sme rana a nôž,

We're the wound and the knife,

Sme pravda a lož.

We're the truth and the lie.

My sme dvaja psi,

We're two dogs,

Abrahám a syn.

Abraham and his son.

Ja sa polepším,

I'm gonna redeem

Ty sa polepši.

And you'll do the same.

Tisíc dôvodov

A thousand reasons

Na sto rozchodov.

For a hundred partings.

A posledný krát

And the last time

Pokus o návrat.

Try to come back.

Najhoršie výčitky sú tie nemé?

The worst reproofs those which are dumb,

Prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme?

Why do we love and hurt each other at the same time?

Všetko vieme ...

We know everything ...

Prečo sa chápeme, nechápeme.

Why we understand and misunderstand each other.

Je zázrak, ako sa rany hoja,

It is a wonder, how the wounds heal,

Tak už mi zavolaj, láska moja!

So, call me already, my love!

Nikto ťa nemá rád tak ako ja,

Nobody likes you as much as me,

Tak už sa nehnevaj, láska moja!

So, do not be angry anymore, my love!

Najhoršie výčitky sú tie nemé?

The worst reproofs those which are dumb,

Prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme?

Why do we love and hurt each other at the same time?

Všetko vieme ...

We know everything ...

Prečo sa chápeme, nechápeme.

Why we understand and misunderstand each other.

Je zázrak, ako sa rany hoja,

It is a wonder, how the wounds heal,

Tak už mi zavolaj, láska moja!

So, call me already, my love!

Nikto ťa nemá rád tak ako ja,

Nobody likes you as much as me,

Tak už sa nehnevaj, láska moja!

So, do not be angry anymore, my love!

Nikto ťa nemá rád tak ako ja,

Nobody likes you as much as me,

Tak už sa nehnevaj, láska moja ...

So, do not be angry anymore, my love ...

No comments!

Add comment