Translation of the song Len kým tu si artist Elán

Slovak

Len kým tu si

English translation

Only as long as you are here

Len kým tu si

Only as long as you are here,

tu pri mne blízko

here by my side,

tento svet zmysel má

this world and we in it

No a my v ňom

have a meaning

Len kým ťa mám

Only as long as I have you,

sú strach a úzkosť

fear and anxiety are

len pierka z čiernych vrán

just feathers of the black crows

čo minú náš dom

that pass by our house

Až dráhu slnka

When a black bird

skríži čierny vták

crosses the sun's path

Keď jeho tieň

When its shadow

sa vplazí až k nám

crawls to us

Čo potom stáva sa

The thing that happens next

to sa nesmie stať

should never happen

To sľubujem

I promise you

a tak prisahám

and so I swear

Len kým tu si

Only as long as you are here,

verím na lásku

I believe in love,

Ten úkryt bezpečný

in that safe hideaway

pred večnou tmou

from eternal darkness

Len kým ťa mám

Only as long as you are here,

Kvety k slnku rastú

blossoms grow to face the sun

Praskajú múry tmy

Nightmares crack

pod hladinou snov

under the surface of dreams

Až dráhu slnka

When a black bird

skríži čierny vták

crosses the sun's path

Keď jeho tieň

When its shadow

sa vplazí až k nám

crawls to us

Čo potom stáva sa

The thing that happens next

to sa nesmie stať

should never happen

To sľubujem

I promise you

a tak prisahám

and so I swear

Len kým tu si

Only as long as you are here,

tu pri mne blízko

here by my side,

motýliu rýchlosť má

the butterflies' speed has

priestor aj čas

both space and time

Len kým ťa mám

Only as long as I have you,

sú strach a úzkosť

fear and anxiety are

mrazivé písmená

freezing letters

čo topia sa v nás

that drown in us

A smrť ten klaun

And death, that clown,

iba stráca čas

is just wasting time

ten trápny

That awkward

obchodník s tmou

darkness salesman

Nech si zbalí stan

may pack his tent

a nech odkráča

and walk away

do ríše netopierov

to the realm of bats

Sme silní kým si so mnou

I am strong as long as you are with me

Kým ma máš

As long as you have me,

sa nemusíš báť

you don't have to worry

Veď nás život má rád

For life holds us dear

Len kým tu si

Only as long as you are here,

verím na lásku

I believe in love,

Ten úkryt bezpečný

in that safe hideaway

pred večnou tmou

from eternal darkness

Len kým ťa mám

Only as long as you are here,

Kvety k slnku rastú

blossoms grow to face the sun

Praskajú múry tmy

Nightmares crack

pod hladinou snov

under the surface of dreams

Len kým tu si

Only as long as you are here,

tu pri mne blízko

here by my side,

tento svet zmysel má

this world and we in it

No a my s ním

have a meaning

Len kým ťa mám

Only as long as I have you,

sú strach a úzkosť

fear and anxiety are

len šepkári zo zlých drám

just whisperers from bad dramas,

len oponou dní

just a curtain of our days

No comments!

Add comment