Translation of the song Neobzerajte sa Pani Lótová artist Elán

Slovak

Neobzerajte sa Pani Lótová

English translation

Don't look back Miss Lot

Izba páchne dušičkami špakov

The room reeks with souls of cigarette butts

V popolníku malý cintorín

In the ashtray a small cemetery

A v nás, škoda hovoriť

And inside us, shame to even speak of

Hľadali sme desať spravodlivých

We were looking for ten just men

Nenašiel sa ale ani jeden

Not one was found

Kto z vás, kto mi uverí.

Which of you, who will believe me.

Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť

Let bygones be bygones, now lets try to find

To podstatné, to čo je v nás

The important, that what is inside us

Tvrdia, že prežije hmyz

They claim insect will survive

Záleží však na nás

Though that depends on us

Je to tak, neobzerajte sa pani Lótová

So it is, don't look back Miss Lot

Oplzlý vtip leží niekde v kúte

The vulgar joke lies somewhere in the corner

V koši plnom vypáchnutých slov

In the bin full of words which had lost their smell

A pár nepotrebných snov.

and a few unnecessary dreams.

Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť

Let bygones be bygones, now lets try to find

To podstatné, to čo je v nás

The important, that what is inside us

Tvrdia, že prežije hmyz

They claim insect will survive

Záleží však na nás

Though that depends on us

Je to tak, neobzerajte sa pani Lótová

So it is, don't look back Miss Lot

Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť

Let bygones be bygones, now lets try to find

To podstatné, to čo je v nás

The important, that what is inside us

Tvrdia, že prežije hmyz

They claim insect will survive

Záleží však na nás

Though that depends on us

Je to tak, neobzerajte sa pani Lótová

So it is, don't look back Miss Lot

No comments!

Add comment