Translation of the song Odkazovač artist Elán

Slovak

Odkazovač

English translation

The recorder

V pekle sa schladilo, diabol to zložil, do mňa sa oblieka

It got cold in the Hell, the Devil ended a call, he is putting my body on

Chladná sa sprchuješ v horúcej koži, mala si človeka

You, cold, are showering in warm skin, you had someone

Zo všetkých pravidiel len jedno platí, dlho si hľadala, čo rýchlo stratíš

From all the rules, just one applies, you were looking so long for something that you will lost in while

Stíhaš ma potichu, ja bežím bosý, unikám bez stopy

You are chasing me quietly, I am running barefooted, escaping without any trace

Keď pátraš po dychu, ktorý Ťa nosil, ktorý Ťa pochopil

When you are searching for the breath, which was carrying you, which undestood you

Zo všetkých pravidiel len jedno platí, dlho si hľadala, čo zajtra stratíš

From all the rules, just one applies, you were looking so long for something that you will lost tomorrow

Dnes sa aj tak nikam nedovoláš, Boh si ráno zapol odkazovač

Today nobody will answer you call, God turned on the recorder

Nebo býva občas preplnené, raz to číslo lásky zabudneme.

The Heaven used to be crowded sometimes, one day we will forget that number of love

Možno ti odpustím, padnem Ti k nohám a potom príde plač

Maybe I will forgive you, I will fall for your feet and then crying will come

Možno sa nájdeme, s pomocou Boha, spoznáme čo sme zač

Maybe we will find each other with help from God, we will know what we are

Láska je potvora ľahko sa stratí, za tvrdé omyly sa tvrdo platí.

Love is a brute, it can easily get lost, for big mistakes you have to pay hard

Dnes sa aj tak nikam nedovoláš, Boh si ráno zapol odkazovač

Today nobody will answer you call, God turned on the recorder

Nebo býva občas preplnené, raz to číslo lásky zabudneme.

The Heaven used to be crowded sometimes, one day we will forget that number of love

To číslo možme zabudnúť

We can forget that number

Dnes sa aj tak nikam nedovoláš, Boh si ráno zapol odkazovač

Today nobody will answer you call, God turned on the recorder

Nebo býva občas preplnené, raz to číslo lásky zabudneme.

The Heaven used to be crowded sometimes, one day we will forget that number of love

No comments!

Add comment