Translation of the song Sestrička z Kramárov artist Elán

Slovak

Sestrička z Kramárov

English translation

The nurse from Kramare

Milá, tichá, super pichá infúzie, injekcie.

Nice, quiet, great, she sticks infusion, injection

Keď je pri mne znova dýcham, keď ju cítim, tak rád žijem.

When she's with me I breathe again, when I feel her, I gladly live.

Od jej čaju zrazu majú starčekovia erekcie.

Of her tee, ragworts have boners suddenly

Hojí, lieči, dáva klystír, modlia sa k nej ateisti.

She heals, she treats, she gives clyster, atheists pray for her

Sestrička z Kramárov, sen všetkých klamárov,

The nurse from Kramare*, the dream of all liars,

ktorí jej sľubujú modré z neba.

which promise her the sky blue

S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči.

With smile, without gossips she remedies for few days

Láska vždy vylieči to, čo treba.

Love always remedies what's important**

Usmievavá, modro-biela, podobá sa na anjela.

Smiling, blue-white, she is like angel

Vždy, keď na ňu rukou myslím, nestačia mi dávať kyslík.

Always, when I'm thinking about her with hand, they can't take me enough oxygen.

Vážne neviem, čo si počnem, zdá sa mi, že nemám nárok,

I really don't know, what should I do, it seems like I have no demand,

keď sa pri nás zjaví v nočnej, kolabuje celé ÁRO.

when she appears near us in nightly, whole ARO*** seizes up

Sestrička z Kramárov, sen všetkých klamárov,

The nurse from Kramare, the dream of all liars,

Ktorí jej sľubujú modré z neba.

which promise her the sky blue

S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči.

With smile, without gossips she treats for few days

Láska vždy vylieči to, čo treba.

Love always remedies what's important

Angína pectoris, šepkajú doktori.

Angina pectoris****, doctors are whispering

Srdce mám na mraky, škoda debát.

I have my heart broken*****, loss of debates

Ty nežná potvora, až ma raz otvoria,

You, gentle beast, when they open me one day

tak zistia príčinu – mám to z teba!

they will find out the reason-I have it of you!

Sestrička z Kramárov, sen všetkých sviniarov,

The nurse from Kramare, the dream of all assholes,

ktorí jej sľubujú modré z neba.

which promise her the sky blue

S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči.

With smile, without gossips she treats for few days

Láska vždy vylieči to, čo treba.

Love always remedies what's important

Sestrička z Kramárov, sen všetkých klamárov,

The nurse from Kramare, the dream of all liars,

ktorí jej sľubujú modré z neba.

which promise her the sky blue

S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči.

With smile, without gossips she treats for few days

Láska vždy vylieči to, čo treba.

Love always remedies what's important

No comments!

Add comment