Translation of the song Ver mi artist Elán

Slovak

Ver mi

English translation

Trust me

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Tomu, kto mi verí

To those who trust me

Tak ako sa veriť má

The right way,

Neviem vóbec klamať

I could never lie

So mnou nikdy nie si sama

You’re never alone when I’m with you

Napriek všetkým chybám

Trust me, despite all my flaws

Ver mi že sa veriť dá

I can be trusted

Uver že máš rada

Have faith in your love

Nájde iba ten, kto hľadá

Only those who seek shall find

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Tomu, kto mi verí

To those who trust me

Tak ako sa veriť má

The right way,

Neviem vóbec klamať

I could never lie

So mnou nikdy nie si sama

You’re never alone when I’m with you

Napriek všetkým chybám

Trust me, despite all my flaws

Ver mi že sa veriť dá

I can be trusted

Uver že máš rada

Have faith in your love

Nájde iba ten, kto hľadá

Only those who seek shall find

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

Ver mi

Trust me

Velmi

I know well

Viem byť

How to be

Verný

Faithful

No comments!

Add comment