Translation of the song Zaľúbení artist Elán

Slovak

Zaľúbení

English translation

Falling in love

Túlajú sa svetom

They're walking over the world

náruživé obete snov

passionate victims of dreams

Noc vonia horkým medom

The night smells like hot honey

kompas síl ich povedie tmou

Compass of powers will lead them through the dark

Majú v ústach oheň

Having fire in their mouth

pod kožou mráz

freeze under skin

Zadarmo súkromný raj

Free private paradise

kde platíš všetkým, čo máš, óóó

where you pay with everything you have, ooh

Vážni, nežní, smiešni

Serious, gentle, ridiculous

aj tak nikdy nemáš na nich

still, you won't ever be as good as them

Sú nevinní aj hriešni

They're innocent and sinful

a nepodobní im tým z kníh

not similar with those from books

Láska prenajíma bláznom krídla

Love rents wings to freaks

Ruší zlo a našepkáva básnikom

Disturbs evil and whispers to poets

svet patrí dvom

world belongs to pair

REF:

CHORUS:

Zaľúbení, tí sú chránení

In love ones, they're protected

Aj lietať smú bez oprávnení

They can even fly without a permission

Každý deň sú na

Every day

dávke lásky závislí, óóó

they're addicted on batch of love, ooh

V chráme nech i veriaci

Even believers in the temple

sa nepýtajú, čo sa smie

don't ask, what is allowed

Sú najbohatší žobráci

The're the wealthiest scroungers

majú v drobných plač aj smiech

having weepong and laughter as coins

Láska požičia len tým, čo vrátia

Love lends only what it returned

Ruší zlo a našepkáva básnikom

Disturbs evil and whispers to poets

svet patrí dvom

world belongs to pair

REF

CHORUS:

Zaľúbení, v čakárni zázrakov

In love ones, waiting for miracles

ohrození pádmi z oblakov

threatened by falling from the sky

Nesú sa v prúde dní

They're flowing in the wave of days

nič ich neuzemní

nothing will stop them

keď sú zaľúbení

when they're in love

Nič nie je ako predtým

Nothing is like before

je to krásne, až sa začínaš báť

It's beautiful, till you start being scared

Keď v púšti kvitnú kvety

When flowers gloom in the desert

a slnko večer nezapadá

and sun doesn't set down in the evening

No comments!

Add comment