Translation of the song Lysår artist Bjørnskov

Danish

Lysår

English translation

Light Years

Mit hjerte hænger sig fast i det lys der var engang

My heart clings to the light which used to be

men nu det kun en glød fjern der så langsomt svinder ind

But now it's just a distant ember slowly fading away

forblændet af en fortid der skærer sig igennem alting

Blinded by a past cutting through everything

Rækker jeg ud af noget der kan trække mig op igen

I'm reaching out for something to pull me back up

Jeg vender mig om

I turn around

og ser mig tilbage

Looking back

hvad blev der af igår?

What happened to yesterday?

vi forvirrede mennesker

We confused humans

løber i cirkler

Who run around circles

uden at vide hvorfor

Without knowing why

Timer blir' til lysår før vi finder

Hours become light years before we discover

ud af hvad vi lever for

What we live for

selv når alle dybe sår forsvinder

Even when all deep wounds disappear

vil jeg stadig elske dig som før

I'll still love you like before

Jeg tæller mine hjerteslag indtil du er her igen

I'm counting my heartbeats until you're back here

men du svæver længer´ væk selvom jeg løber alt hvad jeg kan

But you're floating further away even though I run as fast as I can

Der ingen anden der kan nå igennem denne mur omkring mig

No one else can get through this wall around me

når mit ur er indstillet til at tikke kun for dig

When my clock has been set to tick just for you

Jeg vender mig om

I turn around

og ser mig tilbage

Looking back

hvad blev der er af igår?

What happened to yesterday?

vi forvirrede mennesker

We confused humans

løber i cirkler

Who run around circles

uden at vide hvorfor

Without knowing why

Timer blir' til lysår før vi finder

Hours become light years before we discover

ud af hvad vi lever for

What we live for

selv når alle dybe sår forsvinder

Even when all deep wounds disappear

vil jeg stadig elske dig som før

I'll still love you like before

Timer blir' til lysår før vi vågner

Hours become light years before we discover

ser det hele var en drøm

Realizing it was all just a dream

men selv når alle dybe sår forsvinder

Even when all deep wounds disappear

vil jeg stadig elske dig som før

I'll still love you like before

vi gik hver for sig

We parted ways

for vi gik hver for sig

'Cause we parted ways

for vi gik hver sin vej

'Cause we went separate ways

for vi gik hver for sig

'Cause we parted ways

Timer blir' til lysår før vi vågner

Hours become light years before we discover

ser det hele var en drøm

Realizing it was all just a dream

men selv når alle dybe sår forsvinder

Even when all deep wounds disappear

vil jeg stadig elske dig som før

I'll still love you like before

No comments!

Add comment